Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för Elektricitetslära representerar Sveriges ledande forskargrupp inom förnybar energiomvandling, och är en av de främsta grupperna inom marin energi i världen. Den globala omställningen till fossilfria och förnybara energikällor är anledningen till varför teknologi för förnybar energi måste utvecklas, och avdelningen har aktiv forskning inom flera nyckelområden inom förnybar energi, som vind-, våg-, tidvatten- och vattenkraft.

Inom vågkraft har avdelningen framgångsrikt utvecklat och sjösatt elva vågkraftverk och två bottenställverk, med en sammanlagd drifttid av nästan tre år. Vågkraftverken testas och körs vid avdelningens testanläggning utanför Lysekil, vänligen läs mer på www.teknik.uu.se/elektricitetslara.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Doktorandprojektet kommer fokusera på extremkrafter och riskanalys av vågkraftverk via numerisk och analytisk modellering samt experimentella studier. Doktoranden kommer utveckla modeller och simuleringsverktyg samt utföra experiment. Kraftdata ska genereras och analyseras och sannolikheten för haveri ska bestämmas för mekaniska delsystem utsatta för extremkrafter och datans tillförlitlighet ska analyseras. Målet med projektet är att förbättra överlevnadsförmågan och tillförlitligheten för kritiska mekaniska komponenter hos vågkraftverk samt ge riktlinjer för robust och kostnadseffektiv dimensionering av komponenterna.

Doktorandtjänsten finansieras av Energimyndigheten inom projektet Förbättrad överlevnadsgrad och tillförlitlighet för mekaniska vågkraftsdelsystem, som leds av Uppsala universitet i samarbete Chalmers, Research Institutes of Sweden (RISE), Aalborg University, Danmark och Plymouth University, UK, vilket ger projektet en stark internationell prägel. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området teknik eller naturvetenskap.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Erfarenhet av riskanalys samt experimentell mätteknik anses särskilt meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Våren 2019, dock tidigast i april.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Jens Engström, telefon: 018-471 58 18, e-post: jens.engstrom@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2019, UFV-PA 2019/164.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2019
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/164
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-17
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb