Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

 

Beskrivning

Farmakokinetisk bedömning av rollen av centrala och perifera nervsystemet barriärer vid utveckling av läkemedels neurotoxicitet

Postdoktorn kommer att arbeta i forskargruppen för translationell farmakokinetik / farmakodynamik (tPKPD; http://www.farmbio.uu.se/research/researchgroups/tPKPD/).   Gruppen arbetar med att öka kunskapen om grundläggande och funktionella aspekter farmakokinetik och farmakodynamik-förhållanden vid hälsa och sjukdom, särskilt vad gäller läkemedelstransport till hjärnan. Inom området behandlas bl a översättningen av PK data från prekliniska till kliniska förhållanden. Detta är av största vikt för att optimera läkemedelsutvecklingen och främja effektiv behandling av CNS sjukdomar. Vi är intresserade av läkemedelstransport till hjärnan av både små och stora molekyler över CNS-barriärerna inklusive blod-hjärnbarriären.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att utvärdera farmakokinetiska aspekter på utvecklingen av läkemedels neurotoxicitet som en del av EU IMI2-RIA-finansierade projekt NeuroDeRisk (Neurotoxicity De-Risking in Preclinical Drug Discovery). Neurotoxicitet, d.v.s. en skadlig effekt på centrala nervsystemet eller perifera nervsystemen kan vara ett stort problem i kliniska faser av läkemedelsutvecklingen. NeuroDeRisk-konsortiet kommer att tillhandahålla nya validerade och integrerade verktyg för att förbättra den prekliniska förutsägbarheten av läkemedels negativa effekter på nervsystemet och därigenom bidra till att utveckla säkrare läkemedelskandidater i tidigare FoU-faser. Postdoktorn kommer att ingå i det internationella konsortiet bestående av 19 akademiska och industriella partners.

Till arbetsuppgifterna hör att planera och utföra in vivo prekliniska farmakokinetiska studier, att utföra bioanalys av läkemedel med hjälp av LC-MS/MS och att utföra farmakokinetisk dataanalys. Dessutom ingår att skriva och publicera artiklar samt att presentera resultaten på nationella och internationella konferenser, samt att samarbeta med andra forskare inom NeuroDeRisk-konsortiet. Inom tjänsten ingår också handledning av masterstudenter med max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom farmakokinetik eller angränsande område, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Särskild vikt läggs på in vivo färdigheter i preklinisk forskning, inklusive ett FELASA C-certifikat. Betoning läggs på personlig lämplighet. Den sökande måste ha goda kommunikationsförmåga på engelska, både skriftlig och muntlig, pga den internationella arbetsmiljön

Meriterande

Meriterande är kunskaper om struktur och funktion hos blod-hjärnbarriär, blod-CSF-barriär o. dyl. Erfarenhet av in vivo mikrodialys, PKPD modellering och dataanalys för läkemedel är också meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Din ansökan bör innehålla:

  •  Personligt brev gällande lämplighet, intresse för positionen och forskningsintresse
  •  CV med publikationslista
  •  Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (email och telefonnummer)
  •  Examensbevis, samt annan relevant dokumentation

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-03-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av  professor Margareta Hammarlund-Udenaes, tel 018-471 4003 eller mhu@farmbio.uu.se.

För frågor runt anställningen administrativsamordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se

 

Välkommen med din ansökan senast den 18 februari 2019, UFV-PA 2018/4269

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4269
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-04
Sista ansökningsdag 2019-02-18

Tillbaka till lediga jobb