Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för kostvetenskap, som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, bedrivs en tvärvetenskaplig forskning och utbildning och centralt är mat, måltider och hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Utbildningen på grundnivå är de två utbildningsprogrammen: kostvetarprogrammet och dietistprogrammet, samt kurser i hem- och konsumentkunskap för blivande lärare. Utbildning ges även på avancerad nivå inom ramen för mastersprogrammet i Samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap, samt utbildning på forskarnivå. Vid institutionen, som är belägen på BMC - Biomedicinskt centrum, finns ett 25-tal personer anställda och vi söker nu en universitetsadjunkt.

Anställningen omfattar 100 procent och är en tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter:
Tjänsten avser undervisning och sedvanliga arbetsuppgifter i relation till detta, som exempelvis kursansvar, handledning, examination och kursutveckling. Undervisningen berör alla institutionens program och kurser som inkluderar livsmedelsvetenskap, sensorik, laborationer och praktisk matlagning. Vidare är avsikten att 50 procent av tjänsten ska ägnas åt forskarutbildningsstudier, med målet att inom en åttaårsperiod avsluta med doktorsexamen. Forskningen ska inriktas mot sensorik och utvecklingen av smakpreferenser hos barn. Vidare hur denna kunskap kan användas för att främja hälsosamma matvanor.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning, i detta fall inom kostvetenskap eller motsvarande område. Vidare visat pedagogisk skicklighet och genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det är önskvärt att den sökande har tidigare erfarenhet av undervisning inom kostvetenskapens ämnesområde eller motsvarande, exempelvis gastronomi. 

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på svenska.

Därtill krävs behörighet för forskarutbildningsstudier. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kostvetenskap godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kostvetenskap. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Till bedömningsgrunden för tjänsten räknas också en idéskiss för forskningen. Idéskissen ska innefatta en litteraturöversikt med problembeskrivning om sensorik och utveckling av barns smakpreferenser i relation till området mat och hälsa. I detta ska möjlig teori- och metodanvändning inkluderas. Idéskissen ska omfatta högst fem sidor.  

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:
Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-15

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
professor Ylva Mattsson Sydner, 018-4710000

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2019, UFV-PA 2019/4658. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-12 eller enligt överenskommelse
Löneform individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4658
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2019-01-15
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Tillbaka till lediga jobb