Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för Fysik och Astronomi vid Uppsala Universitet, bedrivs forskning inom ett brett område av fysiken fördelat på 12 avdelningar (www.physics.uu.se). Verksamheten är lokaliserad till Ångströmlaboratoriet och omfattar cirka 400 anställda med uppdrag såväl inom utbildning (på grund-, avancerad samt forskarnivå) som inom forskning, samt övergripande samverkan med industri och samhälle.

Beskrivning av ämnesområdet: Kärnämneskontroll är ett forskningsfält som handlar om att säkerställa att känsligt material inte avleds från den civila kärnkraftscykeln i syfte att användas för icke-fredliga ändamål. Inom detta fält pågår arbete med att förbättra och utveckla instrument, mättekniker och analystekniker för att verifiera bland annat använt kärnbränsle, men också för att stärka kärnämneskontrollen för framtida kärnkraftsystem.

Arbetsuppgifter: I forskargruppen inom kärnämneskontroll sker framför allt forskning som rör icke-förstörande mätmetoder och analys av syntetiska data från sådana mätsystem, liksom förbättring och utveckling av analysmetoder med hjälp av datorprogrammering och modellering. Under senare år har tyngdpunkten legat på forskning rörande multivariatanalys eller maskininlärning, där analys av mångdimensionella datamängder genomförs i olika syften. Tillämpningar är i första hand riktade mot dagens kärnbränslecykel, men kan också användas för framtida kärnbränslecykler och kärnkraftsystem. Arbetsuppgifter handlar således i stor utsträckning om att att ställa upp simulerings- och analysmodeller för multivariat analys av icke-destruerande mätsignaler från objekten (t ex kärnbränslen), samt att utföra simuleringar, dataanalys och i den mån det är möjligt analys med experimentellt uppmätt data. Det kan komma att finnas möjlighet att utföra mätningar på använt eller upplöst kärnbränsle, och om sådana möjligheter uppstår förväntas forskaren delta.

Vi ser också framför oss möjliga utvecklingsprojekt inom kärnämneskontroll gällande undervisning på Europeisk nivå, där forskaren på olika sätt kan bidra och delta. En annan möjlighet är att inom ramen för anställningen arbeta med planering och uppförande av forskningsinfrastrukturer. Vi är också öppna för möjligheten att den sökande själv kan ges möjlighet att definiera delar av sin verksamhet, under förutsättning att dessa passar väl in i gruppens aktiviteter.

Resultaten från forskningsarbetet ska primärt publiceras i vetenskapligt granskade, internationella tidsskrifter, samt presenteras på nationella och internationella konferenser.

Behörighetskrav: Krav för anställning är doktorsexamen i fysik, helst med inriktning mot kärnteknik, med dokumenterat goda kunskaper och erfarenheter inom det ovan angivna forskningsområdet. För denna tjänst krävs också goda goda erfarenheter av modellering och simulering, erfarenhet av inom forskningsspecialiteten använda beräkningsverktyg samt förmåga att kommunicera forskningsresultat vid i ämnet specialiserade workshops och konferenser. Förmåga att kunna undervisa på svenska och/eller engelska kommer beaktas.

Bedömningskriterier: Särskild vikt kommer läggas vid de vetenskapliga meriterna inom det angivna forskningsfältet. Forskningen ska vara tydligt anknuten till kärnämneskontroll; särskilt relevanta är meriter inom utveckling av nya analysmetoder med hjälp av multivariatanalys, och som rör icke-förstörande mätsystem inom kärnämneskontroll. Erfarenhet som postdoktor inom området är också meriterande.

För datorarbetet värderas särskilt erfarenhet av programmering med Python, Matlab, Octave, C/C++ samt användning av programvara som MCNP, Geant och Serptent. Undervisningserfarenhet betraktas också som meriterande.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningsförhållanden: Forskartjänsten är tvåårig, och kandidaten kommer huvudsakligen dedikera sin tid åt sina forskningsstudier. Institutionstjänstgöring omfattning högst 20% kan förekomma. Tjänsten är helt finansierad och lönen fastställs av lokala riktlinjer på universitetet.

Ansökan: Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska inkludera personligt ansökningsbrev, CV, kopia av doktorsbevis, publikationslista samt annan dokumentation som önskas beaktas. En till två referenspersoner ska anges.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Lektor Sophie Grape, sophie.grape@physics.uu.se, 018-471 5842.

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2019, UFV-PA 2018/4725.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190201
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4725
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-11
Sista ansökningsdag 2019-01-25

Tillbaka till lediga jobb