Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har mer än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Som forskarstuderande i mikrobiell kemi kommer du att vara en del av en forskargrupp som har det långsiktiga målet att använda avancerad genteknik för att utveckla fotosyntetiska mikroorganismer som omvandlar solenergi och atmosfärisk koldioxid till kemikalier och bränslen i direkta processer. Modellsystemet är cyanobakterier. I detta externt finansierade forskningsprojekt, Hållbar produktion av solbränslen, är fokus på utveckling av cyanobakterier med ökad koldioxidfixering i kombination med en effektiv produktion av en alkohol (etanol och butanol). Erhållna modifierade celler kommer att användas för att demonstrera en hållbar produktion av solbränslen i småskaliga fotobioreaktorer.

Arbetsuppgifter: Enskilt och i samarbete med båda andra medlemmarna i forskargruppen inom mikrobiell kemi samt internationella partner genetiskt modifiera cyanobakterier till att fixera mer koldioxid och att i direkta processer producera solbränslen (etanol och butanol). Analysera erhållna celler för koldioxidfixering och solbränsleproduktion när de odlas under olika förhållanden. Använda de bästa stammarna i småskaliga fotobioreaktorer för att demonstrera en hållbar produktion av solbränslen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom molekylärbiologi, tillämpad bioteknik, biokemi, mikrobiell bioteknik eller motsvarande.

  • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

  • Erfarenheter att ingenjörsmässigt tillverka och analysera cyanobakterier som bildar en kemikalie i en direkt process.

  • Kunskaper att odla fotosyntetiska mikroorganismer under olika definierade miljöförhållande.

Önskvärt/meriterande:

  • Intresserad av att arbeta både enskilt och i samarbete med studenter och forskare i ovanstående detaljerat projekt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Peter Lindblad, tel: 070 425 0498, epost: Peter.Lindblad@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 27 Januari 2019, UFV-PA 2018/4578.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4578
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2019-01-07
Sista ansökningsdag 2019-01-27

Tillbaka till lediga jobb