Marie Sklodowska-Curie Training Network

Marie Sklodowska-Curie Europeiska utbildningsnätverk (ETNs) är gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt som finansieras av Europeiska unionen. Finansiering ges till doktorander både inom och utanför Europa för att utföra enskilt projektarbete i ett annat europeiskt land än sitt eget. Det europeiska utbildningsnätet "EUROoC" består av 11 kärn- och 10 associerade partner från akademin, industri och myndigheter, samordnade av Fraunhofer IGB. Nätverket kommer att rekrytera totalt 15 Marie Curie-doktorander för projektarbete på 36 månader.

Organ-on-a-Chip (OoC) -tekniken utvecklas i andlös takt på grund av dess potentiella inverkan på läkemedelsutveckling och personliga sjukdomsbehandlingar. Nya doktorander/forskare som går in på detta område måste vara utrustade med en tvärvetenskaplig bakgrund som sträcker sig från biologi till mikrofluidisk chipteknik. EUROoC erbjuder det första fullständiga och sammanhängande europeiska utbildningsprogrammet på OoC genom att samla multidisciplinära deltagare (biologer, fysiker, kemister, ingenjörer) i ett sektorsövergripande nätverk bestående av sex företag, tre regleringsorgan och tolv akademiska institutioner.

EUROoC kommer att kvalificera nästa generations tvärvetenskapliga forskare för alla aspekter av OoC-utveckling och -utnyttjande, inklusive förståelse för kommersialiseringsvägar och regleringsaspekter. EUROoC omfattar dessutom en samling innovativa forskningsprojekt som tar upp utvecklingen av avancerade OoC-system med högre fysiologisk betydelse som går utöver aktuell in vitro-testning.

Du får möjlighet att arbeta som en del av ett internationellt, tvärvetenskapligt team med 15 Marie Curie-doktorander, baserade på universitet och industriföretag i hela Europa. Du kommer att få en unik kompetensuppsättning som omfattar mikrofabrikation, biomaterialvetenskap och stamcellsdifferentiering, samt en överblick över olika organ-on-a-chip-tekniker och deras genomförande på industriell nivå. Du förväntas avsluta projektet med doktorsavhandling och sprida resultaten genom patent (om tillämpligt), publikationer i peer-reviewed journals och presentationer vid internationella konferenser.

Forskningsprojekten inkluderar:

 • ESR 1: Parallelisable microfluidic Heart-on-a-chip systems with integrated sensing capability to monitor maturation and functionality of cardiac microtissues
 • ESR 2: Application and quantification of mechanical load to a 3D bone-tissue analogue within a microfluidic device
 • ESR 3: Development of a microphysiological system that integrates and differentiates tissue-specific ECs
 • ESR 4: Development of a microfluidic-based heart-on-a-chip model as a device for modelling cellular therapy approaches
 • ESR 5: Emulation of the human gut in an integrated microfluidic organ-on-chip platform for investigation of human microbiome host interactions
 • ESR 6: Retina-on-Chip with Local Oxygen Sensing
 • ESR 7: Development of an acute lung infection model
 • ESR 8: Microfluidic methods for bead-based assays on-chip  
 • ESR 9: Development of chemically defined hydrogels for next-generation Organ-on-a-chip systems
 • ESR 10: Microvasculature-on-a-chip modelling degenerative vascular disease
 • ESR 11: Emulation of liver zonation and physiological metabolic pattering in an integrated microfluidic liver-on-chip platform for drug development.
 • ESR 12: Integration of on-chip TEER measurement and of iPSC-derived epithelial cells in the HuMiX gut model
 • ESR 13: Parallelisable microfluidic Heart-on-a-chip systems with integrated sensing capability to monitor maturation and functionality of cardiac microtissues
 • ESR 14: Optical sensor systems for multi-parametric monitoring and control of Organ-on-chips
 • ESR 15: Optical sensor concepts for monitoring metabolic activity in Organ-on-Chips

(ESR står för early stage research.)

Kvalifikationskrav:

 • Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen.
 • Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som spenderas som en del av en process för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen räknas inte som en del av detta.

För mer information om respektive forskningsprojekt inklusive ytterligare kvalifikationskrav, ansökningsförfarande och kontaktuppgifter se https://eurooc.eu/eurooc-network/#esr

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Startdatum är 1 juni 2019.

Forskningsområden: Biologi, kemi, teknik, medicin. 

Plats: Olika platser i Europa; Tyskland, Sverige, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. 

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2019.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 juni 2019
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/50
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-16
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Tillbaka till lediga jobb