Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) vid Uppsala universitet (igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på genomik, cancer och molekylär diagnostik. Ett av IGPs mål är att stimulera nära samarbete mellan kliniska och prekliniska forskare, och verksamheten är integrerad med avdelningarna för klinisk genetik, klinisk immunologi och klinisk patologi-cytologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Centrala forskningsområden vid IGP är medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, bioinformatik, patologi, tumörbiologi och vaskulärbiologi. IGP är också ansvarigt för flera kurser och programutbildningar inom den medicinska fakulteten, och bidrar till undervisning på utbildningar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen erbjuder en väl utbyggd infrastruktur för studier inom molekylär medicin. Omsättningen är omkring 400 mkr och det finns ca 680 anställda eller affilierad personal, varav drygt 100 är doktorander.

Projektbeskrivning: 
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom Taija Mäkinens forskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patolog. Vi söker en mycket motiverad person med intresse för vaskulärbiologi. Gruppens forskning syftar till att öka förståelsen för hur den lymfatiska vaskulaturen regleras under fysiologiska och patologiska förhållanden. Den utvalda kandidaten kommer arbeta med att karakterisera musmodeller av genetiska sjukdomar som drabbar den lymfatiska vaskulaturen samt undersöka underliggande mekanismer genom att tillämpa ett flertal molekylär- och cellbiologiska tillvägagångsätt (inklusive avancerad mikroskopi, flödescytometri och RNA-sekvensering)    

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via: www.makinenlab.com Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning  av studenter och administrativt  arbete kan  ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationer:
Kandidaten bör ha en mastersexamen inom ett av tjänsten relevant ämnesområde (tex. molekylärbiologi). Erfarenhet inom experimentell forskning, in vivo metoder (dissekering av vävnad, preparering och infärgning) och molekylär- och cellbiologiska metoder samt (konfokal) mikroskopi krävs. Erfarenhet av bildbehandling och bildanalys är fördelaktigt. Starkt meriterande är kunskap om vaskulärbiologi och/eller utvecklingsbiologi. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande: 
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om två referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Taija Mäkinen, taija.makinen@igp.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2019, UFV-PA 2019/2. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Niklas Åhlin, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2019-01-04
Sista ansökningsdag 2019-01-16

Tillbaka till lediga jobb