Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Marie Curie-doktorandtjänsten är vid avdelningen för Mikrosystemteknik, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet.

Marie Skłodowska-Curie Europeiska utbildningsnätverk (ETNs) är gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt som finansieras av Europeiska unionen. Finansiering ges till doktorander både inom och utanför Europa för att utföra enskilt projektarbete i ett annat europeiskt land än sitt eget. Det europeiska utbildningsnätet "EUROoC" består av 11 huvud- och 10 associerade partner från akademi, industri och myndigheter, samordnade av Fraunhofer IGB. Nätverket kommer att rekrytera totalt 15 Marie Curie-doktorander för projektarbete på 36 månader. Se https://eurooc.eu/eurooc-network/#esr

Organ-on-a-Chip (OoC) -tekniken utvecklas raskt på grund av dess enorma potentiel för läkemedelsutveckling och patientspecifika sjukdomsbehandlingar. Nya forskare som går in på detta område måste vara utrustade med en tvärvetenskaplig bakgrund som sträcker sig från biologi till mikrofluidisk chipteknik. EUROoC erbjuder det första fullständiga och sammanhängande europeiska utbildningsprogrammet på OoC genom att samla multidisciplinära deltagare (biologer, fysiker, kemister, ingenjörer) i ett sektorsövergripande nätverk bestående av sex företag, tre regleringsorgan och tolv akademiska institutioner.

EUROoC kommer att utbilda nästa generations tvärvetenskapliga forskare för alla aspekter av OoC-utveckling och nyttjande, inklusive förståelse för kommersialiseringsvägar och regleringsaspekter. EUROoC omfattar dessutom en samling innovativa forskningsprojekt med fokus på att utveckla avancerade OoC-system med god fysiologisk efterliknelse.

Du får möjlighet att arbeta som en del av ett internationellt, tvärvetenskapligt team med 15 Marie-Curie-doktorander, baserade på universitet och industriföretag i hela Europa. Du kommer att få en unik kompetensuppsättning som omfattar mikrofabrikation, biomaterialvetenskap och stamcellsdifferentiering, samt en överblick över olika OcC-tekniker och deras tillämpningar på industriell nivå. Du förväntas avsluta projektet med doktorsavhandling och sprida resultaten genom patent (om aktuellt), publikationer i ämnesgranskade journaler och presentationer vid internationella konferenser.

Marie Curie-doktoranden kommer att arbeta i EMBLA-gruppen med Docent Maria Tenje som utvecklar mikrosystem för tillämpningar inom biovetenskap med ett särskilt intresse för forskning relaterad till mikro/nano-tillverkning och bearbetning av nya material.

Marie Curie-doktoranden kommer att utveckla en mikrofluidal manipulationsmetod för att hantera mikrokulor som kan användas till bioanalyser i mycket små volymer. De främsta arbetsuppgifterna för det annonserade delprojektet är att:

 • utveckla en manipuleringsenhet baserad på akustiska vågor
 • integrera manipuleringsmetoden med olika organmodeller som utvecklats av andra projektpartners;
 • utföra och karakterisera bioanalyser på chip med hjälp av den utvecklade plattformen.

Forskningsutbyten planeras enligt följande:

 • Miltenyi Biotec GmbH, Tyskland i 2 månader;
 • Universitaet Bern, Schweiz i 3 månader;
 • Université du Luxembourg, Luxemburg i 2 månader;
 • Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V., Tyskland i 2 månader.

Vi söker en kandidat med följande kvalifikationer / erfarenhet:

 • Grundexamen inom teknikvetenskap, materialvetenskap, nanoteknik, biomedicinsk teknik eller relaterade områden. Helst ser vi att du har en civilingenjörsexamen.
 • Grundläggande kunskaper om mikrofabrikation, integrerad akustik, chip-to-world-gränssnitt;
 • Praktisk erfarenhet av PDMS-formning, LabView programmering och fluorescensmikroskopi är ett plus;
 • Grundläggande kunskaper om dataanalys och Microsoft Office;
 • Välstrukturerad och självständig arbetsstil, bra organisations- och kommunikationsförmåga;
 • Flytande i skriftlig och talad engelska är ett måste.

Andra kriterier för detta specifika projekt är följande:

 • Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen.
 • Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som spenderas som en del av en process för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen räknas inte som en del av detta.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Marie Curie-doktorandanställningen varar 42-48 månader. Dessutom tillkommer avdelningsuppgifter på högst 20% (typiskt undervisning).

För ytterligare information, se http://www.teknat.uu.se och http://www.teknik.uu.se.

Ansökan: Ansökan sker via e-post till följande adress, med hänvisning till referensen „EUROoC-IGB-ESR8“: EUROoC@igb.fraunhofer.de

Vänligen skicka ditt CV, en halvsides sammanfattning av master-/examensavhandling, ett motivationsbrev (upp till 2 sidor) som anger din forskningserfarenhet och intressen samt namn och kontaktuppgifter till minst två akademiska referenspersoner som kan skriva ett rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Maria Tenje (maria.tenje@angstrom.uu.se) eller Dr. Susan Peacock (susan.peacock@angstrom.uu.se).

Tillträde: Startdatum 1 juni 2019.

Anställningens omfattning: 100 %.

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2019, UFV-PA 2018/4767.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-06-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4767
Facklig företrädare
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2019-03-21
Sista ansökningsdag 2019-03-27

Tillbaka till lediga jobb