Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Tidsbegränsad anställning med start 2019-04-01 och pågående till 2020-03-31 vid Sociologiska institutionen.

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt socialt arbete.

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår forskning och administration inom ramen för forskningsprojektet Soparbete i hållbarhetsekonomin: Värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (Dnr 2017-02142). Forskningen som anställningen avser gäller kommunal styrning och organisering av avfallshantering med fokus på ekonomiska, kulturella och miljömässiga aspekter. Till anställningen hör att självständigt och tillsammans med forskargruppen planera och genomföra etnografi, intervjuer och dokumentanalys, att författa forskningsrapporter samt utföra forskningsassistans och administrativa uppgifter.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämne. Vidare krävs för anställning att den sökande har arbetat med kvalitativa forskningsmetoder. För behörighet krävs dessutom att personen behärskar svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder:
I bedömningen av sökandes meriter kommer stor vikt läggas vid vetenskaplig skicklighet inom för projektet relevanta forskningsområden. Metodologisk skicklighet vad gäller kvalitativ forskning, särskilt intervjuer och etnografi, kommer tillmätas stor vikt. Vikt läggs vid erfarenhet av att av att arbeta inom forskningsprojekt (motsvarande) och sampublicering. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med mjukvara för kvalitativ analys.  Administrativ erfarenhet är också meriterande. Avgörande är att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är självständighet, ansvarstagande och förmåga att samarbeta i grupp.

Den som kommer i fråga för anställningen är den som av meriter, skicklighet och personliga egenskaper bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av forskningsprojektet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse vid meritvärderingen bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett ansökningsbrev, kopia av doktorsexamensbevis med datum, namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner, meritförteckning med publikationslista och redovisning av efterfrågade erfarenheter.

Tillträde: 1 april 2019
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Tora Holmberg, tora.holmberg@soc.uu.se, telefon: +46184711512

Välkommen med din ansökan senast den 11 februari, 2019, märkt med diarienummer UFV-PA 2018/4644.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4644
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-02-11

Tillbaka till lediga jobb