Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i akvatisk biogeokemi till programmet för limnologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Programmet för limnologi bedriver forskning och undervisning om inlandsvatten. Forskningen bedrivs inom tre fokusområden, med en hög grad av överlappning och samarbete: akvatiska samhällen och populationer, biogeokemi, och mikrobiell ekologi. Se vidare www.ieg.uu.se/limnologi.

Projektbeskrivning: Du kommer att bedriva forskning inom ett projekt som undersöker kopplingar mellan sediment och metanemission i inlandsvatten. Emissionen av metan från inlandsvatten varierar kraftigt i tid och rum, och uppskattningar på större skala (ekosystem eller flodsystem) är mycket osäkra. Det här projektet syftar åt att koppla ihop faktorer som reglerar transport och avlagring av sediment i flodsystem (geomorfologi) med biogeokemisk och fysikalisk kunskap om produktion och emission av metan. Projektet kombinerar empiriska metoder (fältmätningar, laboratorieexperiment) med modellering som integrerar processförståelse. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter inkluderar att bedriva forskning, kurser samt undervisning inom projektets område.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom miljövetenskap, limnologi, miljöteknik eller inom ett annat relevant område. Erfarenhet av såväl empiriskt arbete (fältmätningar, laboratorieexperiment) som av modellering. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Kunskap inom akvatisk biogeokemi, både teoretisk och praktisk, är meriterande. B-körkort är meriterande.

Tillträde: Snarast, eller enligt överenskommelse.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan ska skrivas på engelska.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sebastian Sobek, Universitetslektor, sebastian.sobek@ebc.uu.se, +46 18 471 2718.

Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2019, UFV-PA 2018/4631.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4631
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-01-27

Tillbaka till lediga jobb