Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) vid Uppsala universitet (igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på genomik, cancer och molekylär diagnostik. Ett av IGPs mål är att stimulera nära samarbete mellan kliniska och prekliniska forskare, och verksamheten är integrerad med avdelningarna för klinisk genetik, klinisk immunologi och klinisk patologi-cytologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Centrala forskningsområden vid IGP är medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, bioinformatik, patologi, tumörbiologi och vaskulärbiologi. IGP är också ansvarigt för flera kurser och programutbildningar inom den medicinska fakulteten, och bidrar till undervisning på utbildningar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen erbjuder en väl utbyggd infrastruktur för studier inom molekylär medicin. Omsättningen är omkring 400 mkr och det finns ca 680 anställda eller affilierad personal, varav drygt 100 är doktorander.

Projektbeskrivning: 
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom docent Åsa Johanssons forskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patolog. Vi söker en mycket motiverad person med intresse för genetik och genomik. Åsa  Johanssons  forskningsgrupp  arbetar med molekylär epidemiologi, bioinformatik och biostatistik. Under det senaste decenniet har vi hittat många gener som påverkar risken att utveckla sjukdomar så som fetma, hjärtinfarkt och högt blodtryck. De gener som har identifierats förklarar bara en liten del av ärftligheten bakom våra vanliga sjukdomar och många molekylära mekanismer återstår att identifieras. Vår forskning är tvärvetenskaplig och omfattar områdena medicinsk genetik, genomik, epigenetik, proteomik och epidemiologi. Vi arbetar med befolkningsbaserade kohorter och använder storskaliga metoder för helgenomsekvensering och mätningar av olika molekyler (lipider, proteiner, DNA-metylering). Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via:  https://www.igp.uu.se/research/genetics_genomics/asa-johansson/

Ett huvudmål med projektet är att undersöka hur genetiska varianter påverkar risken för vanliga sjukdomar så som fetma, hjärtinfarkt och astma. Du kommer att använda befintliga bioinformatiska och statistiska metoder för dataanalys och även utveckla egna metoder och pipelines för att processa och analysera data. Du kommer primärt att arbeta med hel-genom sekvensdata från populations-baserade kohorter.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom undervisning och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationer:
Sökanden skall ha en Mastersexamen inom relevant ämnesområde (t.ex. bioinformatik, datavetenskap, biostatistik, beräkningsbiologi).  Dokumenterad praktisk erfarenhet av programmering, och statistiska och bioinformatiks analyser av genetiska data anses väldigt meriterande. Dokumenterade muntliga och skriftliga färdighet i engelska krävs. Goda rekommendationer från tidigare handledare/lärare är ett krav.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande.

Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande: 
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Kontaktuppgifter till två referenspersoner och/eller referensbrev ska bifogas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer, regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Johansson, asa.johansson@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2019, UFV-PA 2018/4724.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4724
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-01-20

Tillbaka till lediga jobb