Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har ca 85 medarbetare och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära varandra i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på: www.ilk.uu.se.

Forskningsgrupp

Forskargrupp Theranostics är verksam vid Rudbeckslaboratoriet, nära BMC och Akademiska sjukhuset i Uppsala. PI Olof Eriksson är associerad vid Science for Life Laboratory och forskningen fokuserar på utveckling av in vivo avbildningsmetoder för ökad förståelse av sjukdomsutveckling och terapi inom metabola sjukdomar och onkologi (https://www.scilifelab.se/researchers/olof-eriksson). Forskargruppen är del av Institutionen för Läkemedelskemi (www.ilk.uu.se).

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter:

Projektet fokuserar på att utveckla och utvärdera PET spårsubstanser för in vivo molekylär avbildning av inflammatoriska processer samt beta cells-massa. Spårsubstanserna kommer användas för studier av sjukdomsprocesser inom modeller av cancer och diabetes. Utveckling av PET spårsubstanser inkluderar radioaktiv märkning av molekyler (radiokemi), in vitro (cell-system, autoradiografi) samt in vivo-utvärdering (PET avbildning, bild-analys, biodistribution, dosimetri).

I arbetet ingår även deltagande i den dagliga driften av laboratoriet samt eventuellt undervisning.

Kvalifikationskrav: 

Vi söker starkt motiverade studenter för en doktorandtjänst. Vi emotser ansökan från studenter som har, eller är i slutskedet av, en mastersexamen från biomedicinar- civilingenjör-, naturvetar-, apotekar-, läkarprogrammet eller motsvarande kunskaper. Laborativ erfarenhet av arbete inom radiokemi, in vitro (t.ex. cell-system, autoradiografi) eller in vivo metodiker (biodistribution, PET/ SPECT/ CT/ MRI-imaging) för utvärdering av spårsubstanser är meriterande. Tidigare kurser i FELASA C (eller motsvarande) eller strålskydd är meriterande. Goda kunskaper och god kommunikationsförmåga i engelska, i tal och skrift är ett krav.

Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökan:

Ansökan skrivs på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, ditt CV inkluderat lista på ev. publikationer, samt kopior av examensbevis och betyg. Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning. Bifoga även kontaktuppgifter (namn, email, telefonnummer) till minst två referenspersoner och/eller rekommendationsbrev.

Urvalsprocessen: 

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. De främsta kandidaterna kommer att kallas till intervju så snart som möjligt efter sista ansökningsdag. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden.

Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i Universitetets regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-04-01 eller snarast efter detta.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år. Detta kan kombineras med undervisning eller andra uppgifter på institutionen (max 20%) som förlänger anställningen med motsvarande tid.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av : biträdande universitetslektor Olof Eriksson, tel. 0707-903054, olof.eriksson@ilk.uu.se

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Anders Karlén, e-post anders.karlen@ilk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2019, UFV-PA 2018/4728.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4728
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-02-01

Tillbaka till lediga jobb