Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Doktorandtjänsten är vid avdelningen för signaler och system, Ångströmlaboratoriet.

Bakgrund: Styrsystem av olika slag finns överallt i det moderna samhället och stöder kritiska infrastrukturer som kraftsystem, transportnät och vattendistributionsnät. Cybersäkerhet har blivit en allt viktigare aspekt av styrsystemen de senaste åren, vilket är drivet av en genomgripande användning av informationsteknologi, liksom av det allt större antalet upptäckta sårbarheter och rapporterade cyberattacker. Denna typ av cyberattacker kan får stora samhälleliga konsekvenser och leda till betydande kostnader.

Rapporter om cyberattacker som till exempel Stuxnet har visat vilka förödande konsekvenser som kan uppstå om digitalt styrda fysiska system i det moderna samhället attackeras. Det är därför av yttersta vikt att styrsystemen tidigt kan upptäcka och mildra cyberattacker som syftar till att påverka systemen på ett negativt sätt redan innan de har orsakat någon skada. Tyvärr är befintliga tekniker inom reglertekniken så som t ex feldetektering och robust reglering inte lämpade att hantera dessa nya typer av störning som cyberattacker utgör. Nya effektiva metoder behöver därför utvecklas.

Denna tjänst kommer att fokusera på att utveckla nya känslighetsmått som kan hantera både påverkan och detekterbarhet av cyberattacker, med inspiration från tillvägagångssätt relaterade till optimal feldetektering och optimal robust reglering. De utvecklade känslighetsmåtten ska stödja analysen och design av anomalitetsdetektorer och regulatorer i syfte att nå en förbättrad cybersäkerhet och resiliens.

Doktorandtjänsten är placerad vi avdelningen för signaler och system, institutionen för teknikvetenskaper. Avdelningen har en väletablerad forskningsposition inom området med flera pågående projekt. För mer information, se http://www.signal.uu.se/Research/Security.html  

Projektbeskrivning: Inom denna tjänst kommer doktoranden att utföra forskning inom reglerteknik. Tillämpningsområdet kommer i huvudsak att vara inriktat mot digitala styrsystem som drivs via kommunikationsnätverk som kan bli föremål för cyberattacker. Som medlem i ett mångdisciplinärt team kommer doktoranden att bidra till lösningar för att förbättra säkerheten och resiliens hos olika styrsystem.

Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva egna doktorandstudier, men även undervisning upp till 20% tjänst kan komma ifråga. Doktorandtjänsten är tidsbegränsad till fyra år nominell tid och till fem år om undervisning och annan institutionstjänstgöring på 20% ingår.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå
  • eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med en grundexamen, tex master eller civilingenjör i elektroteknik, teknisk fysik, eller motsvarande med baskunskaper i signaler och system och reglerteknik. Kunskaper i cybersäkerhet, feldetektering eller robust reglering är önskvärt men inte ett måste. Kandidaten förväntas ha en stark samarbetsvilja och goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. 

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska omfatta följande delar:

  • CV med relevanta akademiska och andra meriter
  • Kopia på examensbevis och betygsutdrag från de universitet där kandidaten har studerat. Om examen och betygsutdrag inte är skrivna på svenska eller engelska så ska en översättning till något av dessa språk bifogas.
  • Personligt brev med en beskrivning av forskningsintressen och erfarenheter relevant för denna tjänst (max två sidor).
  • Publikationer och tekniska rapporter i tillämpliga fall (ej längre än åtta sidor per publikation). Det går även bra redovisa längre rapporter/examensarbeten som hänför sig till grundexamen. Bifoga i så fall en kort sammanfattning av dessa och en länk till den fullständiga rapporten.
  • Kontaktinformation till åtminstone två referenser.

Ytterligare information om doktorandtjänsten lämnas av biträdande universitetslektor André Teixeira, e-mail: andre.teixeira@angstrom.uu.se, tel. +46-18-471 7003 eller professor Anders Ahlén, e-mail: anders.ahlen@angstrom.uu.se, tel. +46-18-471 3076.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Startdatum: 2019-03-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetstid: Heltid.

Välkommen med din ansökan senast 28 februari 2019, UFV-PA 2018/4659.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fixed salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4659
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-12-18
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb