Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 380 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid avdelningen för Nanoteknologi och funktionella material, Ångströmlaboratoriet. 

Projektbeskrivning/arbetsuppgifter: Inom avdelningen för Nanoteknologi och Funktionella Material har vi under många år utvecklat organiska elektrodmaterial för energilagring. I nära samarbete industri har vi under de senaste åren gjort betydande framsteg inom batterier baserade på cellulosa och ledande polymerer. Nyligen har vi utformat processer för katalytiska reaktioner i flödesreaktorer från restströmmarna från pappersindustrin.

Vi avser att starta ett nytt projekt inom grön framställning av monomerer från förnyelsebara material. Monomererna utgör basen för en högintressant polymer som har flera kommersiella tillämpningar och som årligen är inkluderad i över 1000 vetenskapliga publikationer bland annat inom energilagring.

Idag förlitar sig produktionen på råolje-baserat startmaterial, men en övergång till förnyelsebara material som är tillgängliga i stor skala är mycket eftertraktad.

Arbetsuppgifterna innefattar organisk synteskemi och karakterisering av småmolekyler, samt handhavande av utrustning tillhörande flödesreaktorer. Vi söker en praktiskt lagd organisk synteskemist för att utveckla flödesprocesser för framställningen av molekyler från biomassa.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs doktorsexamen i organisk kemi, eller motsvarande utbildning inom angränsande områden. Tekniker som den sökande behöver behärska innefattar bland annat LC-MS, GC-MS, NMR och separationsmetoder för isolering av småmolekyler.

En bakgrund inom syntes och karakterisering av små molekyler, erfarenhet av flödeskemi och katalys är meriterande.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter inom engelska är ett krav.

Mycket god pedagogisk- och samarbetsförmåga är ett krav

Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Maria Strömme, maria.stromme@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2019, UFV-PA 2018/4346.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4346
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-12-14
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Tillbaka till lediga jobb