Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Aktuell tjänst är vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, Ångströmlaboratoriet.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Forskningen på avdelningen för nanoteknologi och funktionella material fokuserar på utvecklingen och analys av nanostrukturerade material för applikationsområden som innefattar allt från medicinteknik till energilagring. Gruppens multidisciplinära forskningsprofil gör det möjligt för oss att täcka aspekter från materialsyntes och karaktärisering av nya material till biokompatibilitets- och toxicitetsstudier.

Ett av gruppens forskningsområden rör utvecklingen av nanomaterial med förbättrad biokompatibilitet för biomedicinska applikationer. Eftersom biologiska system har egenskaper som styrs av processer på nanoskalan finns en enorm potential i utvecklingen av nya nanomaterial med specifika egenskaper och förbättrad biokompatibilitet.

Mer information finns på: http://www.teknik.uu.se/nanoteknologi-och-funktionella-material/

Intresset för nanomaterial baserat på nanocellulosa för industriella, bioteknologiska och biomedicinska applikationer har ökat markant det senaste årtiondet. Den träbaserade nanocellulosans förnyelsebara karaktär; dess icke-animaliska ursprung; modifierbara egenskaper i termer av ytkemi, materialstruktur och form (t.ex. geler, membran, aerogeler); och dess uppskalningsbarhet och låga produktionskostnad, har lett till att denna form av nanocellulosa visar särskild potential för biomedicinska applikationer.

Det interdisciplinära projektet NanoCellSense har som målsättning att skapa en vetenskaplig grund för utvecklingen av en ny generation av nanocellulosabaserade terapeutiska leveranssystem. Projektet drivs i samarbete med forskare och kliniker vid Uppsala Universitet och RISE Bioeconomy, ett världsledande forskningsinstitut inom skogsråvaror och produkter.

Det aktuella doktorandprojektet kommer att fokusera på att utveckla en nanocellulosabaserad sensorisk leveransplattform för sårläkningsapplikationer. Potentialen att använda denna plattform för cellterapi kommer också att undersökas.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifter inkluderar syntes av tvärbundna nanocellulosabaserade hydrogeler som är kapabla att svara på specifik biologisk stimulus för att därefter frisätta bioaktiva molekyler. Forskningsaktiviteter inkluderar fysisk och kemisk karakterisering av material, samt in vitro-studier för att undersöka hydrogelens förmåga att agera matrix för cellterapi för behandling av kroniska sår.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper   

Kvalifikationskrav: Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, teknisk fysik, bioteknik, materialvetenskap eller likandande. Specialisering inom biomaterial och nanomaterial är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Stark motivation och bevisad förmåga att kunna arbeta både självständigt och i team. Kunskap och dokumenterad erfarenhet av cellodling, kemisk modifiering och karakterisering av biopolymerer, samt syntes och karakterisering av smarta/responsiva hydrogeler är starkt meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast till det) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: mars 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Natalia Ferraz, tel: +46(18) 4713073, email: natalia.ferraz@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2018, UFV-PA 2018/4539.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde mars 2019
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4539
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-12-13
Sista ansökningsdag 2019-01-18

Tillbaka till lediga jobb