Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Doktorandtjänsten är placerad på Campus Gotland i Visby inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU), Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet. Vid Campus Gotland bedriver forskningsprogrammet NRHU bland annat forskning inom ekosystemtjänster, kusthav och interaktioner mellan människan och naturen. Naturresurser och hållbar utveckling är ett profilområde vid hela institutionen gällande forskning, utbildning och samverkan. NRHU är även värd för ett välsökt internationellt masterprogram i hållbar utveckling i Uppsala, och medverkar inom kandidatprogrammet i miljövetenskap och masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling vid Campus Gotland. För mer information se http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Forskningsprogrammet NRHU, söker en doktorand för projektet ”Seagrass ecosystem services and sustainable management in the Indo-Pacific”. Generellt sett vet vi att ekosystemtjänster är viktiga för människors välbefinnande, speciellt i fattiga utvecklingsländer. Men det är allmän brist på kunskap om hur människors förutsättningar påverkar deras förmåga att få tillgång till, använda och dra nytta av ekosystemtjänster.

Syftet med projektet är att öka vår kunskap om interaktioner mellan samhällsekonomiska och ekologiska element av sjögrässystem i Indiska Oceanen och Stilla havet för att kunna främja evidensbaserad förvaltning och bevarande. Fokus är på ekosystemtjänster och hur de varierar i tid och rum samt med sjögrässtruktur och hur vi bäst förvaltar dessa system för att de ska fortsätta leverera ekosystemtjänster. Fokus är på de ekosystemtjänster som är särskilt viktiga för de människor som är direkt beroende av sjögräsekosystemet. 

Mot denna bakgrund kommer detta doktorandprojekt att studera kopplingar mellan vilka ekosystemtjänster sjögräset producerar, vilka av dessa ekosystemtjänster som anses särskilt viktiga för mänskligt välbefinnande, hur sjögräset nyttjas samt hur vi kan förvalta det på bästa sätt så att sjögrässystemen bibehåller eller ökar sin produktion av ekosystemtjänster i framtiden i olika typer av miljöer.

Tropiska sjögräsängar är ett bra modellsystem inom forskning av flera anledningar: Sjögräs (marina angiospermer) är habitat-byggande organismer som förekommer på global skala; har en relativt låg mångfald (ca 70 arter globalt) och tillhandahåller många olika typer av ekosystemtjänster. Samtidigt är sjögräsängar starkt hotade av mänskliga störningar, som även påverkar produktionen av ekosystemtjänster.

För att utvärdera kopplingarna mellan sjögräsängar och hållbar förvaltning och bevarande av dessa system kommer projektet fokusera på sjögräs, ekosystemtjänster, resursanvändare, förvaltare och använda en tvärvetenskaplig kombination av ekologiska fältundersökningar och social-ekologisk metod inklusive intervjustudier. Dessutom förväntas doktoranden samarbeta inom Indo-Pacific Seagrass Network (IPSN); ett nätverk för sjögräsforskning i Indiska Oceanen och Stillahavsområdet.

Kvalifikationskrav:

Den sökande bör ha masterexamen inom miljövetenskap/biologi/ekologi och ett uttalat intresse för tvärvetenskapligt och tillämpat arbete, särskilt i samarbete med domänexperter och forskare från andra länder.

Praktiska erfarenheter av fältarbete i utvecklingsländer, enkätundersökningar, intervjumetodik och analys av stora dataset är särskilt meriterande. Kunskap om eller erfarenheter av arbete med frågor runt sjögräs eller ekosystemtjänster är dessutom meriterande. Bevisad kreativitet och förmåga att ta egna initiativ samt analytisk förmåga som demonstreras av en vetenskaplig rapport eller examensarbete är även det meriterande. I projektet ingår fältarbete och kandidaten ska vara villig att spendera flera månader utomlands i Indiska Oceanen och Stillahavsområdet för datainsamling.

Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativförmåga och självständighet är värdefulla. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Ansökningsförfarande: 

Ansökan ska innehålla ett brev på engelska där den sökande beskriver sig själv, sina forskningsintressen, sitt intresse för aktuellt doktorandprojekt och vilka färdigheter som sökande bidrar med till projektet. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, kontaktuppgifter till referenspersoner och övriga handlingar (max 5) som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-03-01 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning fyra år, t.o.m. 2023-02-28.

Anställningens omfattning: 100 %

Placeringsort: Visby, Uppsala universitet, Campus Gotland

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Lina Mtwana Nordlund, Tel: 0498-108440, E-post: lina.mtwana.nordlund@geo.uu.se, eller Prof. Patrik Rönnbäck, Tel: 0498-108375, E-post: partik.ronnback@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2019, UFV-PA 2018/4464.

Flytta till Gotland? Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen. Läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4464
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-12-13
Sista ansökningsdag 2019-01-18

Tillbaka till lediga jobb