Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har mer än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Doktoranden kommer att ingå i gruppen för Molekylär Synteskemi inom forskningsprogrammet Syntetisk molekylärkemi vid Institutionen för kemi – Ångström.

Programmet Syntetisk molekylärkemi har högt internationellt anseende och arbetsplatsen är det moderna Ångströmlaboratoriet. Forskningsprogrammet omfattar ett brett spektrum av ämnen, som sträcker sig från biokemi, biofysik och molekylärbiologi till organisk/oorganisk kemi. Forskningen karakteriseras av kraftfulla tvärvetenskapliga samarbeten.

Forskningsområde
Syntetisk molekylär organisk/oorganisk kemi, koordinationskemi, spektroskopi, elektrokemi

Arbetsuppgifter
Projektet handlar om syntes av luminescenta lantanidkomplex och bimodala funktionella molekyler för biologisk avbildning. Projektet innehåller aspekter av organisk och koordinationskemi. Karaktärisering sker med traditionella organiska metoder, elektrokemi, fotokemi och spektroskopi samt med biologiska metoder. En del av arbetet kommer att utföras i samarbete med andra forskargrupper vid Stockholms universitet. Representativa publikationer är: J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5756 och Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 1787.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en master-, magister- eller civilingenjörsexamen i kemi med god erfarenhet av syntetisk molekylär organisk och/eller metallorganisk och/eller oorganisk kemi, koordinationskemi, och med ett intresse för fysikalisk kemi och/eller biokemi. Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen samt har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Docent Eszter Borbas, + 46 (0)18 471 7340, eszter.borbas@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 januari 2019, UFV-PA 2018/4528.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4528
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-13
Sista ansökningsdag 2019-01-19

Tillbaka till lediga jobb