Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) vid Uppsala universitet (igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på genomik, cancer och molekylär diagnostik. Ett av IGPs mål är att stimulera nära samarbete mellan kliniska och prekliniska forskare, och verksamheten är integrerad med avdelningarna för klinisk genetik, klinisk immunologi och klinisk patologi-cytologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Centrala forskningsområden vid IGP är medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, bioinformatik, patologi, tumörbiologi och vaskulärbiologi. IGP är också ansvarigt för flera kurser och programutbildningar inom den medicinska fakulteten, och bidrar till undervisning på utbildningar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen erbjuder en väl utbyggd infrastruktur för studier inom molekylär medicin. Omsättningen är omkring 400 mkr och det finns ca 680 anställda eller affilierad personal, varav drygt 100 är doktorander.

Projektbeskrivning:
En forskarutbildningsplats finns att söka till i universitetslektor Lene Uhrboms forskargrupp vid IGP, Uppsala universitet. Vi söker en mycket motiverad person med stort intresse för att studera hjärntumörutveckling där målet är att identifiera basala mekanismer, signalvägar och målproteiner som kan användas för att utveckla nya effektiva och specifika behandlingsstrategier. Projektet är fokuserat på studier av patient-deriverade cellkulturer och in vivo-modeller för hjärntumörutveckling, och omfattar användning av många olika tekniker och analyser (in vivo, vävnads, cell- och molekylärbiologiska metoder, bioinformatiska analyser). Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via: http://igp.uu.se/forskning/neuroonkologi/lene-Uhrbom/

Doktorandanställningen avser heltidsstudier på forskarnivå under maximalt 4 år, men övrigt arbete som undervisning och administrativt arbete kan ingå med högst 20% av anställningen. Anställningen kommer då att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra års heltidsstudier.

Kvalifikationer:
Du måste ha en fullgjord Masterexamen i ett relevant ämnesområde (t.ex. biomedicin eller molekylär bioteknik) och ha certifikat i försöksdjursvetenskap (både teori och praktik). Du behöver vara mycket motiverad, fokuserad, strukturerad och kunna arbeta självständigt så väl som i grupp. Du behöver ha mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Dokumenterad praktisk erfarenhet av cancerforskning (in vivo, vävnads, cellbiologiska, molekylärbiologiska och bioinformatiska metoder) och kunskap om cancerbiologi (speciellt hjärntumörer) anses meriterande. Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, driv, kreativitet, problemlösningsförmåga, vetenskaplig konceptuell mognad och förmåga att arbeta under tidspress kommer också att vägas in i den samlade bedömningen av den sökande.

För anställning som doktorand krävs att den sökande är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig denna utbildning är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning vid Uppsala universitet finns här:medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande: 
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv, sina erfarenheter och varför man söker tjänsten, ett komplett CV inklusive kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till minst två referenser, vidimerade kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som stödjer meriter och personliga egenskaper som den sökande önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets mål och regler.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.


Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Lene Uhrbom, lene.uhrbom@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 februari 2019, UFV-PA 2018/4479. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4479
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-24
Sista ansökningsdag 2019-02-22

Tillbaka till lediga jobb