Uppsala universitet, Filosofiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Anställning inom ett treårigt forskningsprojekt (100%). Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Information om Filosofiska institutionen och den forskning som bedrivs finns på http://www.filosofi.uu.se.

Anställningen är förlagd inom projektet ”Estetisk perception och kognition” finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet leds av Elisabeth Schellekens. Mer information om projektet återfinns på http://www.filosofi.uu.se/research/research-projects/aesthetic-perception-and-cognition/. Relevant forskning för projektet är framförallt filosofisk estetik med speciell inriktning på perceptionsfilosofi, medvetandefilosofi och meta-etik.  

Arbetsuppgifter: I forskarens arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning samt administrativa uppgifter i relation till forskningsprojektet. I anställningen ingår även viss undervisning och handledning av studenter. Anställningen förutsätter närvaro på institutionen i enlighet med gällande kollektivavtal.

Kvalifikationskrav: Behörig är den som har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet analytisk filosofisk estetik, disputerat senast under sommaren 2019, visat pedagogisk skicklighet, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga färdigheter men även den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer att tas i beaktande. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Vidare ska den sökande ha förmåga att självständigt planera, initiera, leda och utveckla forskning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall omfatta:

  • Merit- och tjänsteförteckning samt förteckning över de arbeten som åberopas, samt redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk eller annan verksamhet. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
  • Tre writing samples.
  • Namn och kontaktinformation till tre referenter.
  • En projektbeskrivning (på högst 4 sidor) av den forskning som sökanden avser utföra under den tid då anställningen pågår skall bifogas ansökan. Denna beskrivning bör innehålla en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningen i ämnet. I beskrivningen bör dessutom tydligt anges hur den sökandes tänkta projekt anknyter till det större forskningsprojektet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Institutionens tillförordnade prefekt Matti Eklund, matti.eklund@filosofi.uu.se, eller den huvudansvarige för projektet, Elisabeth Schellekens, elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-01, UFV-PA 2018/4330.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4330
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-03-02

Tillbaka till lediga jobb