Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) är en av de mest internationella, breda och framstående biomolekylära institutionerna i Europa. Våra forskningsområden är indelade i sex program. Den utlysta forskarpositionen är placerad i programmet Mikrobiologi

Lars Hellmans forskargrupp arbetar med frågeställningar kring en av vår tids största folksjukdomar - atopisk eller IgE medierade allergier. Denna typ av allergier drabbar mellan 20 och 30% av befolkningen i västvärlden och vi har fortfarande få svar på varför allergier ökat så kraftigt i frekvens under de senaste 50-60 åren. Hellmans forskargrupps målsättning är att ta fram mer information kring de cellgrupper och molekyler som är centrala för denna typ av allergier och när dessa utvecklats under de senaste 500 miljonerna år av ryggradsdjurens evolution. Projekten inriktas även att identifiera nya potentiella målmolekyler för framtida behandlingsformer. Vi arbetar med s.k. terapeutiska vacciner mot några viktiga cytokiner som styr allergisk inflammation bl.a. IL-33. Ett centralt fält i gruppens forskning är idag studier av en viktig grupp proteiner som är centrala vid allergisk inflammation nämligen de olika granulaproteiner som lagras i mastceller och andra inflammatoriska celler. Nu söker vi en forskare som kan delta i analysen av dessa proteaser.

Arbetsuppgifter

Den anställde är en del av den pågående forskningen i Lars Hellmans forskargrupp vilken har som mål att bättre förstå ursprunget, funktionen och evolutionen av de olika granulalagrade serinproteaser som finns hos de cellgrupper som är centrala för allergiutveckling, främst mastceller och basofila leukocyter. Forskningen centreras kring produktion av rekombinanta proteaser, analys av deras klyvningsspecificitet med hjälp av s.k. ¨Phage Display¨, kromogena och rekombinanta substrat samt konstruktion, verifiering, produktion och rening av rekombinanta proteinsubstrat. Efter analys förväntas personen i fråga att kunna analysera resultaten och producera publikationsfärdiga illustrationer i t.ex MS-Excel och Adobe Illustrator eller liknande program.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen med innefattande publikationer inom ämnesområdet Immunologi. Demonstrerad vetenskaplig skicklighet genom uppvisad i högt rankad vetenskapliga publikationer, med inpakt-faktorer över 2, och presentationer på nationella och internationella konferenser.

Du ska ha publicerat arbeten rörande Phage Display för att studera proteasespecificitet. Dokumenterad erfarenhet av molekylär kloning, produktion och rening av rekombinanta proteiner. Vidare krävs det god skicklighet i gelanalys av proteiner i en och två dimensioner (2-D geler), samt erfarenhet av PCR analys. 

En förutsättning för tjänsten är att du är flytande engelska, både i tal och skrift, då arbetet utförs i en internationell miljö. Stor vikt kommer att läggas vid personliga färdigheter såsom kommunikations- och samarbetsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt samt vetenskaplig mognad och kreativitet.

Meriterande i övrigt

Gedigen erfarenhet av eukaryot molekylärbiologi, med fördel med immunologisk inriktning. Dokumenterad erfarenhet, gärna flerårig, av att arbeta med att hantera data som insamlats, analysera och producera publikationsfärdiga bilder i program som MS-Excel och Adobe Illustrator eller liknande.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

1. CV som ska innehålla all relevant information beträffande färdigheter och erfarenheter samt en fullständig publikationslista.

2. Examensbevis.

3. Kontaktuppgifter till minst en och helst två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov. Ange hur de är yrkesmässigt kopplade till dig (t ex doktorandhandledare).

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Lars Hellman, telefon 018-471 4532, e-mail Lars.Hellman@icm.uu.se.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 23 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

Ansökningarna kommer utvärderas kontinueligt under utlysnings perioden.

Välkommen med din ansökan för UFV-PA 2018/4140 senast den 11 Januari 2019.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4140
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Niklas Åhlin, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2019-01-03
Sista ansökningsdag 2019-01-11

Tillbaka till lediga jobb