Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet ledigförklarar härmed följande: Doktorand i kondenserade materiens teori vid Institutionen för fysik och astronomi. Startdatum: April 2019. Forskningsavdelning: Materialteori.

Projektbeskrivning: Vi söker en mycket motiverad och ambitiös doktorand i den kondenserade materiens teori för ett projekt inom multiband- och uddafrevens-supraledning. Uddafrekvens-supraledning är ett mycket unikt supraledande tillstånd där paramplituden är udda i tidsvariabeln, eller ekvivalent frekvensdomänen, vilket är helt motsatt till det vanliga beteendet hos supraledning. Det övergripande målet med doktorandprojektet är att hitta nya uddafrekvens-supraledande tillstånd i framförallt supraledare med flera aktiva lågenergi-band eller orbitaler, samt att finna mätbara signaturer av detta tillstånd. Exempel på system sträcker sig från de järnbaserade högtemperatursupraledarna till nano- och hybridsystem. Projektet involverar både analytiskt arbete med avancerade mångpartikelmetoder och stora numeriskt beräkningar. Doktorandprojekt är en del av ett större projekt med fokus på nya material och mekanismer för uddafrekvens-supraledning finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC).

Forskningsmiljö: Avdelningen för Materialteori vid Uppsala universitet erbjuder en miljö i världsklass för materialteoriforskning med forskning som sträcker sig från starkt korrelerade och topologiska materia till atomistiska spinsimulationer och första-principberäkningar av många olika typer av funktionella material. Avdelningen har för närvarande cirka 90 aktiva forskare, varav ungefär en tredjedel är doktorander. Doktorandprojektet tillhör en forskargrupp som leds av Professor Annica Black-Schaffer och som för närvarande består av tio doktorander och postdoktorer. Mer information finns på gruppens hemsida: http://materials-theory.physics.uu.se/blackschaffer.

Anställning: Doktorandanställningen är tidsbegränsad till fyra års heltidsstudier. Innehavare ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning, det vill säga forskning och kursarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå i ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger anställningen motsvarande tid. Mer information finns på institutionens hemsida www.physics.uu.se

Ansökningsförfarande: Sökanden bör ha en masters- eller civilingenjörsexamen i fysik, men en stark bakgrund i kondenserade materiens teori eller mångpartikelteori. Erfarenhet av supraledning är fördelaktigt men ej nödvändigt. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal såväl i skrift, är ett krav. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver den sökandes vetenskapliga intressen och motivation för att bli doktorand. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV samt kopior på relevanta betyg. Bifoga gärna också en kopia av mastersuppsats (färdig eller utkast). Två rekommendationsbrev ska dessutom inkluderas i ansökan, eller sändas direkt av brevskrivaren till annica.black-schaffer@physics.uu.se med ärenderaden “Letter of Recommendation, Ph.D. Position 2019”.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Uppsala universitet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina anställda och därför uppmanas kvinnliga kandidater särskilt att söka.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-04-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-03-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Annica Black-Schaffer, tel: 076-795 0649, email: annica.black-schaffer@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2019, UFV-PA 2018/4405.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190401
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4405
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-07
Sista ansökningsdag 2019-01-25

Tillbaka till lediga jobb