Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom strukturbiologi, mikrobiologi, bioinformatik och molekylär evolution (http://www.icm.uu.se). Vår forskargrupp arbetar inom avdelningen för molekylär evolution. Vi studerar den molekylära evolutionen av bakteriers arvsmassor med hjälp av bioinformatiska analyser av storskalig genomisk data. Kunskapen är viktig för att förstå livets tidiga utveckling liksom även de mekanismer och selektionstryck som driver mikroorganismers anpassningar till olika livsmiljöer. Vi studerar frågor som till exempel: vilka gener krävs för liv, hur uppstår nya gener uppstår och hur uppstår celler med komplexa inre strukturer?

Arbetsuppgifter
Det övergripande målet för doktorandprojektet är att studera evolutionen av mikrobiella arvsmassor med hjälp av bioinformatiska metoder. Mer specifikt handlar projektet om att studera de processer som driver utvecklingen mot större arvsmassor och en ökad grad av cellulär komplexitet. Alla nu levande organismer har traditionellt delats upp två grupper baserat på sina cellulära egenskaper: prokaryoter (utan cellkärna) och eukaryoter (med cellkärna). Nyligen har man upptäckt en grupp mikroorganismer, Planctomyceter, som genetiskt sett är bakterier men som har intracellulära membranstrukturer och i vissa fall även organeller. För att förstå hur denna komplexitet har uppstått kommer doktoranden göra jämförande genomiska och bioinformatiska analyser. Arbetet kommer att utföras med hjälp av de senaste teknikerna inom bioinformatik och särskilt intressanta nya gener kommer sedan att undersökas med avseende på funktion, stabilitet och struktur.

Institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, kan komma att ingå i tjänsten, men omfattar högst 20% av tjänsten  (För mer information om utbildning på forskarnivå finns på teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://teknat.uu.se.

Behörighetskrav
Den sökande ska ha en masterexamen i biologi eller kvalifikationer med inriktning mot bioinformatik, mikrobiologi eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Vidare är goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska en förutsättning för tjänsten, då arbetet sker i en internationell miljö.

Meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter bioinformatiska analyser av sekvensdata är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av projektarbete.

Ansökan
Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dina forskningsintressen och relevanta erfarenheter (maximum en sida), CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller utkast där av) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa (gärna dokumentation av tidigare bioinformatisk verksamhet). Vi ser också gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev från tidigare forskningshandledare.

Uppsala universitet rekryterar personer som med avseende på den övergripande utvärderingen av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer, bedöms vara bäst lämpade att utföra och utveckla arbetet och som dessutom bidrar till en positiv utveckling av institutionen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: snarast

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Professor Siv Andersson:
E-mail
siv.andersson@icm.uu.se
Tel:  018-4714379

Välkommen med din ansökan senast den 14 januari, UFV-PA 2018/4027

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4027
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2019-01-14

Tillbaka till lediga jobb