Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Doktorandtjänsten är vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, Ångströmlaboratoriet. 

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: På avdelningen för nanoteknologi och funktionella material utvecklar vi nya material som endast är uppbyggda av organiska föreningar för användning i uppladdningsbara batterier för att minska det ekologiska fotavtryck som är förknippat med dagens batterier.

Projektet genomförs i nära samarbete med gruppen för organisk synteskemi vid avdelningen för kemi på BMC som i nuvarande samarbete ansvarar för att ta fram relevanta föreningar. Elektrodmaterialets stomme består av ledande polymer och vår strategi för att ta fram konkurrenskraftiga elektrodmaterial är att substituera de monomerer som polymeren är uppbyggd av med högkapacitiva redoxaktiva föreningar. Denna tjänst innefattar organisk syntes, polymerisering av existerande och kommande föreningar, elektrokemisk och spektroskopisk karakterisering av polymera elektrodmaterial samt konstruktion av batteriprototyper. I arbetet ingår att aktivt delta i att ta fram nya material och i att ge underlag för nya målstrukturer för organisk syntes.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har magister- eller civilingenjörsexamen inom kemi eller motsvarande och vill specialisera dig inom experimentell forskning rörande utveckling av polymera material för batteritillämpningar. Vi vill också att du har dokumenterad praktisk erfarenhet inom elektrokemiska metoder och/eller organisk syntes. Kunskap inom, NMR, reaktionskinetik, elektronöverföringsteori, polymerkemi och spektroskopi (UV-vis, IR) är meriterande vilket även grundläggande kunskaper inom beräkningskemi är.

God kommunikationsförmåga och intresse för att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö mot gemensamma mål är av stor vikt liksom ett djupgående intresse för förståelse av de processer som sker i polymera batterimaterial.

Du bör vara målinriktad, strukturerad och starkt motiverad och kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. God samarbetsförmåga är ett krav och tidigare erfarenhet av att arbeta i samarbetsprojekt är önskvärt. Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska (muntligt och skriftligt).

Ansökningsförfarande: Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, publikationslista, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev. Ansök via länken nedan. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: snarast, tidsbegränsad anställning fyra år. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Martin Sjödin, e-post martin.sjodin@angstrom.uu.se, tel. 018-4717330. 

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2019, UFV-PA 2018/4379.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4379
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Tillbaka till lediga jobb