Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs grundforskning och klinisk forskning rörande nervsystemets funktioner, utveckling, sjukdomar och reparationsmekanismer. Institutionen har ca 150 anställda och ca 100 doktorander. Verksamheten bedrivs dels vid Uppsala universitets biomedicinska centrum och dels vid Akademiska sjukhuset. Institutionens forskare har omfattande nationella och internationella samarbeten. För mer information se http://www.neuro.uu.se.

Forskargruppen inom gastrointestinal fysiologi som leds av docent Markus Sjöblom har erfarenhet och kunskap hur tarmslemhinnans barriärfunktion, sekretion av joner, sekretion/absorption av vätska och tarmens motorik regleras. Vi söker nu en doktorand till ett nystartat samarbetsprojekt med inriktning mot integrativ fysiologi och läkemedelsabsorption från mag-tarmkanalens slemhinna. Forskningsprojektet är ett samarbete med professor Hans Lennernäs vid institutionen för farmaci. Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Arbetet kommer att bedrivas vid institutionen för neurovetenskap och vid institutionen för farmaci och doktoranden kommer att handledas av docent Sjöblom och professor Lennernäs.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Vi söker en mycket motiverad person för en forskarutbildningsplats med intresse för integrativ heldjursfysiologi och läkemedelsabsorption från mag-tarmkanalens slemhinna. I det här projektet vill vi kartlägga betydelsen av den neuroendokrina regleringen av mag-tarmfunktioner för läkemedelsupptag. Anställningen kombineras med 20% assistentundervisning. Undervisning kommer att innefatta föreläsningar, seminarier och handledning av laborationer på grundkurser i fysiologi.

Kvalifikationskrav: Sökande ska ha en magisterexamen eller motsvarande, med fokus inom biomedicin, biofarmaci, fysiologi eller motsvarande. Erfarenhet av arbete med experimentell heldjursfysiologi och kunskap inom läkemedelsabsorption från tarmen är ett absolut krav. FELASA certifikat krävs. Kandidatens personliga egenskaper så som förmåga att samarbeta och kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga kommer att beaktas. Kandidaten förväntas ta egna initiativ såväl som att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för tjänsten.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ange referenser i ansökan.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-02-01 eller tidigare enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Upplysningar om anställningen lämnas av
docent Markus Sjöblom, telefon 018-4714186 eller Markus.Sjoblom@neuro.uu.se och av professor Hans Lennernäs, Hans.Lennernas@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 december 2018, UFV-PA 2018/4372.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4372
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2018-12-19

Tillbaka till lediga jobb