Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning
Historiska institutionen ingår i den historisk-filosofiska fakulteten och har i dag ca 75 medarbetare och omsätter omkring 60 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Vid institutionen bedrivs en omfattande forskning som rör händelser under ett långt tidsspann, från medeltid till 2000-tal. Vid institutionen finns den tvärvetenskapliga forskningsenheten Hugo Valentin-centrum.

För mer information se vår webbsida.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination och handledning av studenter på grundnivå i historia samt viss administration.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Den sökande skall också ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, varvid god samarbetsförmåga med såväl kollegor som studenter är av stor vikt.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vid urval bland behöriga sökande kommer störst omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Vid bedömning kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. Särskild hänsyn kommer att tas till erfarenhet av den undervisning anställningen avser.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och kvantitet kan bedömas.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall omfatta merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Lindberg, prefekt 
E-post: prefekt@hist.uu.se, tel: 018-471 1523. Sofi Pahlin, HR-generalist, tel: 018-471 1552.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Välkommen med din ansökan senast den 14 december 2018, UFV-PA 2018/4080.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-06-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4080
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-04
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb