Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har mer än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Den nyligen utvecklade perovskitsolcellen erbjuder möjligheter för mycket höga verkningsgrader till låga kostnader. Projektet kommer att erbjuda forskarstudier inom detta intressanta och mycket aktuella område.

I projektet kommer metal-halid baserade perovskitmaterial att syntetiseras och karakteriseras i detalj. Nya perovskitmaterial kommer att utvecklas och många olika metoder kommer användas för att studera materialen. Perovskitsolceller består av ett tunt lager av metal-halid perovskit mellan två lämpliga kontakter. Solcellerna gjorda av perovskiterna kommer att studeras med elektriska-, optiska-, och fotoelektriska metoder samt avancerade metoder baserade på tex. röntgen och laserstrålning för att förstå de grundläggande mekanismerna för omvandling av solljus till elektricitet.

Forskningen kommer att utföras i samarbete med flera forskare och forskargrupper i Sverige och utomlands. Samarbete med materialkemister som tillverkar nya komponenter för solcellen, fysiker som utför avancerade spektroskopiska mätningar och teoretiker som gör beräkningar på perovskitmaterialen kommer att vara viktigt i projektet.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå motsvarar

  • avlagd examen på avancerad nivå eller
  • fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Personen vi söker skall ha en akademisk grundexamen inom kemi, materialvetenskap eller fysik med ett inslag av fysikalisk kemi. Arbetet sker i stor utsträckning i grupp och erfarenheter av sådant arbete är meriterande. Vi kräver mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Önskvärt/meriterande: Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Erik Johansson, erik.johansson@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2019, UFV-PA 2018/4331.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4331
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-03
Sista ansökningsdag 2019-02-01

Tillbaka till lediga jobb