Uppsala universitet,

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med nästan 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se. Forskningsprogrammet i Limnologi söker nu en forskningsassistent med inriktning akvatisk födovävar och biogeokemi.

Projektbeskrivning: Forskningsassistenten kommer att jobba inom ett projekt där emissionen av koldioxid och metan, både via diffusion och via gasbubblor (ebullition) studeras, samt sambandet mellan interaktioner i födovävar och växthusgasemission undersöks. Huvuddelen av arbetet är baserat på ett mesokosm-experiment i sjön Erken, utanför Norrtälje.

Arbetsuppgifter: Forskningsassistenten kommer att arbeta tillsammans med en stor forskargrupp och medverka i det praktiska arbetet i fält, laboratorieanalyser och dataanalyser. Arbetsuppgifterna omfattar provtagning på bland annat växtplankton, djurplankton och fisk samt artbestäming av djurplankton och underhåll av avkarieförsök med fiskar. I tjänsten ingår att genomföra mätningar av proverna när det till exempel gäller emission, koncentration av växthusgaser och klorofyll. Dessutom kommer forskningsassistenten att genomföra kammarmätningar för att mäta växthusgasbalansen mellan sjön och atmosfären som del av monitoringprogrammet i sjön Erken inkl. datahantering.

Kvalifikationskrav: Masterexamen i biologi eller motsvarande inriktning. Erfarenhet av fält- och laboratoriearbete inom akvatisk ekologi. Erfarenhet av provtagning av phytoplankton, zooplankton och fisk, samt mätning av gasemission från vatten till luft. Kandidaten ska ha certifikat i elfiske och körkort. Vi söker efter en person med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, såväl i tal som i skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som förmåga att samarbeta i grupp, självständighet och ett konstruktivt förhållningssätt. Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid tidigare erfarenhet av arbete med mesosokosmer samt artbetstäming av djurplankton och kammarmätningar.  

Anställningen: Tidsbegränsad anställning till och med 2018-10-31. Individuell lönesättning tillämpas.

Omfattning: 100%

Tillträde: Snarast

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina meriter. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, en kopia av masteravhandling och kontaktinformation (namn, telefon, e-post) till minst två referenspersoner.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lars Tranvik, e-post: lars.tranvik@ebc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 2018-12-14 UFV-PA 2018/4121

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4121
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb