Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet söker en postdoktor i fysik som ska arbeta med deponering och karaktärisering av fotokroma skiktsystem. Analytiska metoder baserade på jonstrålar kommer att utgöra de väsentliga verktygen för arbetet. Kandidaten ska också jobba i lika stor omfattning med undersökningar rörande fundamentala växelverkan emellan joner och olika material. En tredje arbetsuppgift omfattar utveckling av den befintliga instrumenteringen främst detektorsystem som används i experiment med MeV-joner.

Vid tandemlaboratoriet inom Uppsala universitet, där det experimentella arbetet kommer att utföras, finns två tandemacceleratorer (en 5 MV pelletron och en 170 kV s.k. MICADAS) och en 350 kV jonstråleimplanter med ett påkopplad To-MEIS system som bl.a. används för materialkaraktärisering. Det finns dessutom ett system för lågenergijonspridning med tillhörande kammare för tunnfilmsdeponering och modifiering. Den sökande förväntas även medverka i tvärvetenskapliga projekt inom materialforskningen som använder sig av MeV-joner vid pelletronmaskinen och vid de andra anläggningarna.

Behörig att inneha tjänst som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Anställningen som postdoktor omfattar 2 år.

Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver den sökande samt dennes kvalifikationer och intressen. Det ska innehålla ett CV, kopior på relevanta betyg, kontaktinformation till två oberoende referenspersoner, samt en lista över den sökandes forskningsartiklar. Personliga förhållanden som kan vara relevanta för bedömningen, t.ex. föräldraledighet, bör nämnas i den sökandes CV.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Flertalet av institutionens anställda inom denna kategori är män varför vi gärna ser kvinnliga sökande till anställningen. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Daniel Primetzhofer universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik Telefon: 018-471 3040, daniel.primetzhofer@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 16 december 2018, UFV-PA 2018/3985.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190201
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3985
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2018-12-16

Tillbaka till lediga jobb