Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen arbetar ca 400 forskare, lärare, doktorander och administratörer med olika neurovetenskapliga inriktningar. Via olika utbildningsprogram och kurser, både på grund-, avancerad och forskarnivå, sprider vi dessa kunskaper till en lång rad blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor och biomedicinska forskare.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Vår grupp arbetar med att förstå hur nervceller kommunicerar med varandra i neuronala nätverk, och hur dessa nätverk är uppbyggda i hjärnan. Vi är intresserade av att förstå hur nätverken fungerar för att förstå vad som händer med specifika nervceller i samband med neurologiska sjukdomar som tex schizofreni. Vår forskning är interdisciplinär och integrerar molekylärbiologiska, biokemiska, cellbiologiska, genetiska, elektronmikroskopiska och elektrofysiologiska aspekter. Vi söker nu en doktorand för att arbeta med funktion av specifika nervcellspopulationer i kortikala kretsar.

Kvalifikationskrav: Personen vi söker skall ha akademisk magisterexamen inom medicin, biomedicin, biologi eller annat relevant ämne. Den sökande bör ha stort intresse av, och inneha goda förkunskaper i neurobiologi, musgenetik, histologi, elektrofysiologi, optogenetik, samt beteendeanalys riktad mot kortikala processer. Ansökningar tas emot av mycket motiverade kandidater med en examen på magisternivå. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Klas Kullander, tel 018-471 4519, e-post: klas.kullander@neuro.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2018, UFV-PA 2018/4205.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4205
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-27
Sista ansökningsdag 2018-12-12

Tillbaka till lediga jobb