Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har mer än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Forskning inom polymerkemi innefattar syntes och karakterisering av polymerer. Polymerkemi programmet har en ledande ställning när det gäller polymerer ämnade för livsvetenskap och speciellt för användning inuti kroppen. Forskningsprojektet innefattar design och utveckling av biomaterial som är användbara för applikationer inom regenerativ medicin och speciellt för vävnadsrekonstruktion av hornhinna och hjärta. Man har kunnat visa att nedbrytbara acellulära hydrogeler innehållande bioinstruktiva komponenter kan stimulera endogena progenitorceller till att migrera till det skadade området och reparera/regenerera organet. Målet med projektet är att syntetisera sådana geler, med anpassade mekaniska egenskaper, från naturliga och syntetiska polymerer och sedan utföra in vitro studier för att undersöka deras användningspotential in vivo.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna innefattar syntes, modifiering, rening och karakterisering av naturliga och syntetiska polymer, användning av dessa för att bilda hydrogeler och även in vitro studier av utvecklade hydrogeler. Doktoranden förväntas även ta del av ansvaret för underhåll av laboratoriet och instrumenten.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå motsvarar:

  • avlagd examen på avancerad nivå eller
  • fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom kemi innefattande organisk kemi, polmerkemi, biomaterial och nanomaterial
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
  • Demonstrerad förmåga att integrera sig väl i en multikulturell och multidisciplinär miljö och att kunna arbeta väl i grupp

Önskvärt/meriterande: Kunskap om och erfarenhet av cellodling, nanomaterial, och karakterisering av mjuka material är fördelaktigt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av

Professor Jöns Hilborn, +46 18 471 3839; +46 76 787 2350, Hilborn@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2018, UFV-PA 2018/4240.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4240
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-28
Sista ansökningsdag 2018-12-11

Tillbaka till lediga jobb