Uppsala universitet, institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Doktorandtjänsten är vid avdelningen för Tillämpad Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Härmed utlyser vi en tjänst som doktorand i det nya fyraåriga EU-finansierade Marie Sklodowska-Curie nätverket för innovativ utbildning, "Utbildning av innovativa framtida ledare inom forskning och utveckling av material och implantat för ryggraden" (NU-SPINE, nu-spine.eu, projekt ID 812 765). Detta nätverk, lett av professor Cecilia Persson vid Uppsala universitet, består av tre europeiska universitet (Uppsala universitet, ETH Zürich och University of Leeds) samt samarbetspartners från industri (IHI Ionbond AG, CeramTec GmbH, Key Engineering Solutions, AMEDICA Corp och OssDsign AB) och klinik (Leeds Education Hospitals NHS Trust).

Projektbeskrivning: NU-SPINE har som mål att leverera nya materialsammansättningar med högre grad av biokompatibilitet samt nya implantatdesigner anpassade till den lokala belastningssituationen. Viktiga leverabler för nätverket är också innovativa metoder för bättre utvärdering av de krävande tribologiska förhållandena kring implantaten. NU-SPINE vill utbilda forskare till att bemästra det vetenskapliga och entreprenörsliga förhållningssätt som krävs av nästa generations ledare inom fältet, både i den akademiska världen och i industrin. Som doktorand kommer du att få del av ett skräddarsytt, multidisciplinärt, vetenskapligt utbildningsprogram och få erfarenhet av olika miljöer via planerade utbyten hos de olika samarbetsparterna, samt bidra till och organisera workshops.

Detta doktorandprojekt kommer att fokusera på materialutveckling och implantatdesign för ryggfusion. Numeriska modeller kommer att användas för att designa och strukturoptimera ett bioaktivt och osteoinduktivt implantat för ryggfusion, baserat på en kombination av keramer och metaller. Additiv tillverkning, eller 3D-utskrivning, kommer att användas för att producera prototypimplantat för tidig mekanisk utvärdering i en ex vivo modell, vägledd av standarder för intervertebrala implantat. Projektet kommer att utföras huvudsakligen vid Uppsala universitet och i samarbete med OssDsign AB. Huvudhandledare kommer att vara Prof. Cecilia Persson (Uppsala Universitet) och biträdande handledare Prof. Per Isaksson (Uppsala Universitet) och Dr Kajsa Björklund (OssDsign AB). Tjänsten inkluderar utbyten hos OssDsign AB (PM 10-12) och University of Leeds (PM 20-23).

Dina huvuduppgifter innefattar:

 • Högkvalitativ forskning med inriktning på materialutveckling och implantatdesign för ryggfusion och andra NU-SPINE-aktiviteter
 • Utveckla initiativförmåga, kreativitet och kritisk bedömning vid tillämpning av lämpliga metoder för forskningsverksamheten
 • Aktivt delta i all relevant verksamhet som organiseras av nätverket
 • Delta i möten som krävs för att diskutera projektet. Detta kommer att innebära tillfälliga resor inom EU, utöver det som är förknippat med egna utbyten
 • Säkerställa goda dagliga framsteg i arbetet och föra god dokumentation
 • Skriva ihop resultat för publicering och delta i lämpliga konferenser för spridning av dem
 • Arbeta både självständigt och även som en del av en större forskargrupp, bland annat genom att interagera med och ge hjälp till annan personal i forskargruppen och NU-SPINE-nätverket och engagera sig i kunskapsöverföringsaktiviteter där det är lämpligt och genomförbart
 • Bidra till gemensamma diskussioner inom den bredare forskargruppen och nätverket
 • Underhålla din egen fortlöpande yrkesutveckling

Dessa uppgifter utgör en ram för rollen och bör inte betraktas som en slutgiltig lista. Andra rimliga uppgifter kan behövas för att utföra det planerade arbetet.

Vi söker en kandidat med:

 • Civilingenjörsexamen eller motsvarande inom medicinsk teknik eller liknande – maskinteknik (mechanical engineering) eller teknisk fysik med eller utan materialvetenskap kan också vara intressant;
 • Stark motivation och bevisad förmåga att kunna arbeta både självständigt och i team
 • Bra tidsstyrning och planering, med förmåga att möta snäva deadlines och arbeta effektivt.
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga inklusive presentationsförmåga på engelska
 • Starkt engagemang för egen fortlöpande yrkesutveckling

 Andra kriterier för detta specifika projekt är följande:

 • Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen.
 • Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som spenderas som en del av en process för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen räknas inte som en del av detta.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

En doktorandtjänst varar typiskt i 42-48 månader, förlängning kan ske upp till högst fem år inklusive institutionstjänstgöring på högst 20% (vanligen undervisning). Marie Curie-programmet erbjuder attraktiva löner och arbetsvillkor. Förmånerna inkluderar rörlighetstillägg och familjebidrag. Framgångsrika kandidater får en lön i enlighet med Marie Curie-reglerna för forskare på forskarutbildningen.

För ytterligare information, se http://www.teknat.uu.se och http://www.teknik.uu.se.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev, inklusive en kortfattad beskrivning av forskningsintressen och relevant erfarenhet, ett CV, kopia på examensbevis och andra intyg, examensarbete (eller ett utkast till det) och andra relevanta handlingar. Kandidaterna uppmanas att tillhandahålla rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner. Kandidater som blir inbjudna till intervju kommer att informeras senast den 7 januari 2019, och intervjuer hålls i veckan som börjar den 14 januari 2019.

Tillträde: mars/april 2019. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av

Cecilia Persson (cecilia.persson@angstrom.uu.se) eller Susan Peacock (susan.peacock@angstrom.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 21 december 2018, UFV-PA 2018/4225.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde mars/april 2019
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4225
Facklig företrädare
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-11-29
Sista ansökningsdag 2018-12-21

Tillbaka till lediga jobb