Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på genomik, cancer och molekylär diagnostik. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera närmare samarbete mellan kliniska och prekliniska forskare. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, bioinformatik, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för klinisk genetik, immunologi och patologi-cytologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen omsätter omkring 300 mkr och har ca 340 personer i sin arbetsstyrka, varav drygt 100 är doktorander.

Projektbeskrivning:
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom Dr. Cecilia Lindskog Bergströms forskargrupp vid Uppsala universitet,  Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Gruppen är också en del av Human Protein Atlas-projektet i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Vi söker en mycket motiverad person med intresse för kartläggning av gener och proteiner av betydelse för manliga och kvinnliga reproduktionsorgan. Arbetet i gruppen är inriktat på en storskalig kartläggning av alla människans gener och resultat har visat att ett stort antal gener är selektivt uttryckta i reproduktionsorgan. Den exakta funktionen eller celltypsspecifika uttrycket av de motsvarande proteinerna är dock till stor del okänd. Detta projekt syftar till att generera en komplett översikt av gener och proteiner av betydelse för manliga och kvinnliga reproduktionsorgan, studera funktionen av tidigare okända proteiner, samt utforska markörer kopplade till sjukdom. Studier kommer att göras på såväl frisk som sjuk vävnad, med hjälp av bland annat mRNA-sekvensering, immunhistokemi och masspektrometri.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via: http://igp.uu.se/forskning/hpa/ samt www.proteinatlas.org.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationskrav:
Sökanden skall ha en fullgjord Mastersexamen inom relevant ämnesområde (t.ex. Biomedicin, Molekylär bioteknik). Dokumenterad praktisk erfarenhet av immunhistokemi, bedömning av proteinuttryck i histologiska vävnadssnitt eller andra relevanta molekylärbiologiska metoder anses meriterande. Meriterande är också fördjupad kunskap kring reproduktionsorgan eller kunskap kring bioinformatik. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå  där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande: 
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Cecilia Lindskog Bergström cecilia.lindskog@igp.uu.se  

Välkommen med din ansökan senast den 17 december 2018, UFV-PA 2018/4216.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4216
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-03
Sista ansökningsdag 2018-12-17

Tillbaka till lediga jobb