Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Marie Curie-doktorandtjänsten är vid avdelningen för Tillämpad Materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet.

Härmed utlyser vi en tjänst som Marie Curie-doktorand i det nya fyraåriga EU-finansierade Marie Sklodowska-Curie nätverket för innovativ utbildning, "Utbildning av innovativa framtida ledare inom forskning och utveckling av material och implantat för ryggraden" (NU-SPINE, nu-spine.eu, projekt ID 812 765). Detta nätverk, lett av professor Cecilia Persson vid Uppsala universitet, består av tre europeiska universitet (Uppsala universitet, ETH Zürich och University of Leeds) samt samarbetspartners från industri (IHI Ionbond AG, CeramTec GmbH, Key Engineering Solutions, AMEDICA Corp och OssDsign AB) och klinik (Leeds Education Hospitals NHS Trust).

Projektbeskrivning: NU-SPINE har som mål att leverera nya materialsammansättningar med högre grad av biokompatibilitet samt nya implantatdesigner anpassade till den lokala belastningssituationen. Viktiga leverabler för nätverket är också innovativa metoder för bättre utvärdering av de krävande tribologiska förhållandena kring implantaten. NU-SPINE vill utbilda forskare till att bemästra det vetenskapliga och entreprenörsliga förhållningssätt som krävs av nästa generations ledare inom fältet, både i den akademiska världen och i industrin. Som Marie Curie-doktorand kommer du att få del av ett skräddarsytt, multidisciplinärt, vetenskapligt utbildningsprogram och få erfarenhet av olika miljöer via planerade utbyten hos de olika samarbetsparterna, samt bidra till och organisera workshops.

Detta doktorandprojekt kommer att fokusera på utveckling av biokeramiska material för ryggimplantat. Biokompatibla, höghållfasta kiselnitridbaserade bulkmaterial kommer att utvecklas för implantatdesigner med varierande porositet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med en annan doktorand som är baserad på ETH Zürich och fokuserar på optimering av implantatdesignen. Projektet kommer att utföras huvudsakligen vid Uppsala universitet och i samarbete med AMEDICA Corp. Huvudhandledare kommer att vara professor Håkan Enqgvist (Uppsala universitet), och biträdande handledare Dr Bryan McEntire (AMEDICA Corp.) och professor Cecilia Persson Uppsala universitet). Tjänsten inkluderar utbyten hos ETH Zürich, Schweiz (PM19-21) och AMEDICA Corp, USA (PM28-29).

Dina huvuduppgifter innefattar: 

 • Högkvalitativ forskning med inriktning på materialutveckling och implantatdesign för ryggfusion och andra NU-SPINE-aktiviteter
 • Utveckla initiativförmåga, kreativitet och kritisk bedömning vid tillämpning av lämpliga metoder för forskningsverksamheten
 • Aktivt delta i all relevant verksamhet som organiseras av nätverket
 • Delta i möten som krävs för att diskutera projektet. Detta kommer att innebära tillfälliga resor inom EU, utöver det som är förknippat med egna utbyten
 • Säkerställa goda dagliga framsteg i arbetet och föra god dokumentation
 • Skriva ihop resultat för publicering och delta i lämpliga konferenser för spridning av dem
 • Arbeta både självständigt och även som en del av en större forskargrupp, bland annat genom att interagera med och ge hjälp till annan personal i forskargruppen och NU-SPINE-nätverket och engagera sig i kunskapsöverföringsaktiviteter där det är lämpligt och genomförbart
 • Bidra till gemensamma diskussioner inom den bredare forskargruppen och nätverket
 • Underhålla din egen fortlöpande yrkesutveckling

Dessa uppgifter utgör en ram för rollen och bör inte betraktas som en slutgiltig lista. Andra rimliga uppgifter kan behövas för att utföra det planerade arbetet.

Vi söker en kandidat med:

 • Civilingenjörsexamen eller motsvarande inom teknik, med fokus på materialvetenskap eller kemiteknik. Ingenjörer med en specialisering inom medicinsk teknik eller teknisk fysik kan också vara ett alternativ. Erfarenhet inom biomaterial och/eller syntes och karaktärisering av keramer är en fördel.
 • Stark motivation och bevisad förmåga att kunna arbeta både självständigt och i team
 • Bra tidsstyrning och planering, med förmåga att möta snäva deadlines och arbeta effektivt
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga inklusive presentationsförmåga på engelska
 • Starkt engagemang för egen fortlöpande yrkesutveckling

Andra kriterier för detta specifika projekt är följande:

 • Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen.
 • Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som spenderas som en del av en process för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen räknas inte som en del av detta.

En doktorandtjänst varar normalt i 42-48 månader, förlängning kan ske upp till högst fem år inklusive institutionstjänstgöring på högst 20% (vanligen undervisning). Marie Curie-programmet erbjuder attraktiva löner och arbetsvillkor. Förmånerna inkluderar rörlighetstillägg och familjebidrag. Framgångsrika kandidater får en lön i enlighet med Marie Curie-reglerna för forskare på forskarutbildningen.

För ytterligare information, se http://www.teknat.uu.se och http://www.teknik.uu.se.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev, inklusive en kortfattad beskrivning av erfarenhet relevant för tjänsten och kandidatkriterierna som är specificerade ovan, ett CV, kopia på examensbevis och andra intyg (viktigt!), examensarbete (eller ett utkast till det) och andra relevanta handlingar. Kandidaterna uppmanas att tillhandahålla rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner. Ansökan skickas in via Uppsala universitets rekryteringssystem.

Tillträde: så snart som möjligt under 2019.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 

Håkan Engqvist (hakan.engqvist@angstrom.uu.se) eller Cecilia Persson (cecilia.persson@angstrom.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2019, UFV-PA 2018/4191.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4191
Facklig företrädare
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb