Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 200 anställda varav runt 130 lärare/forskare, 40 doktorander och 20 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Denna anställning kommer att ha en tydlig ämnesdidaktisk orientering. Centrala forskningsfrågor kan exempelvis handla om såväl verbalspråkliga som multimodala aspekter av läs- och skrivutveckling, utformningen av läs- och skrivundervisningen i olika ämnen, bedömning av läsande och skrivande samt läs- och skrivpraktiker i olika ämnen.

Arbetsuppgifter: Forskning i anslutning till projekt som bedrivs inom forskningsmiljön Studier av språkliga praktiker (STOLP). I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, att skriva forskningsartiklar och rapporter samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid institutionen, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning. I tjänsten kan undervisning upp till 20 % förkomma.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens inom forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning, har visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Meriterande: Tidigare forskning som anknyter till forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning är meriterande. Särskilt meriterande är forskning inom de områden som nämnts i det tredje stycket ovan.

Ansökan ska innehålla en plan om 5–8 sidor som beskriver den forskning som den sökande planerar att bedriva inom ramen för anställningen. Planen ska ha tydlig relevans för forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning. Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, kopior av examensbevis och betyg. Vi ser gärna att minst två referenspersoner anges.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Edgren, tel. 018-471 2455, e-post henrik.edgren@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2019, UFV-PA 2018/3924.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01 eller efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3924
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2019-01-20

Tillbaka till lediga jobb