Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Kulturgeografiska institutionen är en medelstor institution vid Uppsala universitet. Vi forskar och undervisar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och miljö. Varje år väljer omkring 250 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra program. Idag är drygt 50 personer verksamma vid institutionen.

Anställningen, som omfattar 50% är ett tidsbegränsat vikariat och gäller perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019.

Arbetsuppgifter: Till tjänsten hör undervisning, kursansvar, kursadministration och handledning.  Undervisning i huvudsak inom kulturgeografi, i första hand på grundnivå men även avancerad nivå och forskarnivå kan förekomma. Undervisning i kvantitativa metoder och GIS ingår i arbetsuppgifterna. I övrigt arbetsuppgifter enligt kollektivavtal. 

Behörighetskrav      

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kulturgeografi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den som anställs förväntas vidare undervisa på såväl svenska som engelska.

Bedömningsgrunder               

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer att fästas vid i första hand doktorsexamen i kulturgeografi. Meriterande är också dokumenterad erfarenhet av undervisning i kvantitativa metoder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand forskning med inriktning mot kulturgeografi beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas samt erfarenhet av undervisning inom kulturgeografins olika fält, särskilt kvantitativa metoder. Vidare läggs vikt vid erfarenhet av att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, samt produktion av läromedel liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Särskild vikt läggs vid god social kompetens och dokumenterad samarbetsförmåga.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Examensbevis doktorsexamen
  • Ansökningsbrev
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Lista med referenspersoner

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat t.o.m. 2019-12-31. 

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Prefekten vid Kulturgeografiska institutionen, Susanne Stenbacka, e-post: susanne.stenbacka@kultgeog.uu.se, tel 018-471 7957.

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2018, UFV-PA 2018/4181

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4181
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-11-29
Sista ansökningsdag 2018-12-13

Tillbaka till lediga jobb