Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan.  

Projektbeskrivning: 
Vi söker en mycket motiverad person med intresse för epigenetik för en forskarutbildningsplats som finns tillgänglig inom Prof. Jernberg Wiklunds forskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patolog. Prof. Jernberg Wiklunds grupp har en väletablerad och framgångsrik forskningslinje för hur Polycomb komplexet PRC2 reglerar genuttryck i multipelt myelom (MM). Vår senaste forskning visar att epigenetiska mekanismer i tumören samarbetar med Polycomb i regleringen av genuttryck. I det här doktorandprojektet vill vi kartlägga vilka proteiner och icke-protein-coding RNAs som samspelar med PRC2 i MM och svara på frågan hur PRC2 utan att ha DNA sekvens-specificitet rekryteras till specifika gener i normala och cancerplasmaceller. Doktoranden ska använda både väletablerade tekniker som Chromatin immunoprecipitation (ChIP) samt etablera nya tekniker som protein och RNA co-immunoprecipitation (co-IP och RIP). Doktoranden ska använda både hypotes-driven singelgen/proteinanalyser och globala analyser som next-generation sekvensering och mass spectrometry proteomik. Dessa ska följas av in-depth molekylära studier av identifierade molekyler och hur dessa kan användas som potentiella nya terapeutiska strategier in vitro och in vivo i MM.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via http://www.igp.uu.se

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen.

Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationer:  
Sökande ska ha en magisterexamen eller motsvarande, med fokus på cell- och molekylärbiologi, biokemi eller motsvarande. Vi letar efter en kandidat med laboratorieerfarenhet inom cell- och molekylärbiologi med stor kunskap i hantering av cellkulturer, western blotting, qPCR och basstatistik. Stort intresse i epigenetik, bioinformatik och cancer biologi är ett krav. Erfarenhet av bioinformatik med inriktning av ChIP- and RNA-seq analys är meriterande. Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs. Kandidatens personliga egenskaper så som förmåga att samarbeta och kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga kommer att beaktas. Kandidaten förväntas ta egna initiativ såväl som att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt  läggs vid personliga egenskaper  som gör den sökande  lämplig för  tjänsten.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. 

Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i Universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Helena Jernberg Wiklund, helena.jernlund_wiklund@igp.uu.se.Välkommen med din ansökan senast den 7 december 2018, UFV-PA 2018/4162.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4162
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-07

Tillbaka till lediga jobb