Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som arbetar för ett större samarbete mellan de ingående disciplinerna. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria.  Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland).

Uppsala universitet ledigförklarar härmed följande tidsbegränsade anställning som Forskare (postdoktoral nivå) i projekt:  Adaptation & Resilience to Climate Change (ARCC) in Eastern Africa. Anställningen är på deltid, 50 %, i 18 månader.

Tjänsten är en del av ett treårigt projekt som centreras kring temat hållbarhet och motståndskraft – i relation till klimat- och miljöförändringar. Projektet samfinansieras mellan Svenska Vetenskapsrådet (VR), Forma och Sida.

Projektet koordineras av professor Paul Lane, professor i global arkeologi vid institutionen och Oppenheimer Professor i Deep History and Archaeology of Africa, Cambridge Universitet.

Projektbeskrivning
Det 3-åriga projektet strävar efter att förstå hur samhällen, landskap, ekosystem och naturvårdsområden har påverkats av klimatförändringar och samhällsförändring, för att bättre förstå möjliga framtida förändringar. Vi kommer att fokusera på interaktionen mellan, rumslighet, temporalitet och komplexitet i sociala-ekologiska system i nordvästra Tanzania under de senaste 300 åren. Lokala näringar varierar från intensivt jordbruk till boskapskötsel och jakt-och-insamling, tillsammans med lönearbete inom turism, naturvård eller mineralutvinning. Globala klimatförändringar, snabb befolkningstillväxt, konkurrerande markanvändning (med växande naturvårdsområden) och ny statlig policyhållning utgör allvarliga hot mot lokala försörjningsmöjligheter, hållbarhet och även motståndskraft mot framtida socio-ekologiska utmaningar. Projektet är tvärvetenskapligt och integrerar studier av arkeologi, miljödata, modern markanvändning och fjärranalysdata. En kollaborativ modellering av framtida scenarios för förändringar i miljö- och markanvändning används som redskap för att identifiera tidigare och eventuella framtida förändringsfaktorer och källor till motståndskraft; samt för att ta fram riktlinjer för landskapsplanering.

Ytterligare syfte är att bygga forskningskapacitet i hållbarhetsstudier i Sverige (postdoktor) & Tanzania (samarbetande forskare) samt att stärka medvetenhet om och engagemang i hållbarhetsfrågor. Projektet drivs av Uppsala universitet, men inkluderar erfarna och yngre forskare från Sverige, Tanzania och Storbritannien. 

Post-doktoralt projekt: förändringar av socio-ekologiska system c. AD 1200-2000, N. Tanzania
Detta projekt syftar till att rekonstruera bosättningsmönster och ekologiska fotavtryck över tid i större Serengeti området, relaterat till biokulturellt arv. Projektet förväntas svara på följande frågor: hur har kan de socioekologiska systemen i studieområdet under de senaste 300 åren karakteriseras, och hur har dessa formats av landskap och klimatförändringar? Hur har skötsel genom svedjebruk påverkat ekologiska processer och vegetationsdynamik inom och runt naturvårdsområden, och hur kan svedjebruk användas som ett adaptivt redskap för landskapsvård som respons till klimatförändringar?

Metoder: För att bättre förstå historiska förändringar i bosättningsmönster och markanvändning strävar vi efter att inventera bosättningar och förändringar i naturlandskap och markanvändning under de senaste ca.300 åren, med en kombination av arkeologi, paleoekologi, skriftliga källor och muntlig historia, genereras av fält och arkivforskning, litteraturöversikter och GIS och paleoekologiska analyser.

Arbetsuppgifter
 • Att genomföra forskning, individuellt och i forskningssamverkan, arkeologisk forskning och arkivforskning i bosättningsmönster, svedjebrukshistoria och landskapsbruk i Serengeti (Tanzania) område under de senaste 300 åren, aktörers praxis och de socio-ekologiska konsekvenserna av olika brand och markförvaltningssystem.
 • Analysera och tolka forskningsdata med användning av geografiskt informationssystem (GIS) plattform.
 • Utveckla och genomföra lämpliga strategier för förmedling, med olika metoder, inklusive sociala medier, för att sprida resultat och insikter som genereras av ARCC projektforskare till olika målgrupper och intressegrupper.
 • Utveckla och samordna en strategi för publika föreläsningar och förmedlingsevent inom ramen för projektet.
 • Bistå med att organisera och utföra sommarskoleverksamhet i östra Afrika.
 • Andra uppgifter som anges av projektkoordinator

Kvalifikationer och kunskaper
Den sökande har en doktorsexamen i arkeologi, historisk geografi eller motsvarande, relevanta ämne.

Företräde kommer att ges till kandidater som kan ge en djup erfarenhet och olika etablerade kontakter lämpliga för anställningen.

Behörighetskrav 

 • PhD i relevant ämne.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning av hög kvalitet inom arkeologi, historisk geografi eller miljöhistoria i Afrika
 • Förmåga att arbeta som en del av ett team och att arbeta i eget projekt med självständighet och initiativkraft
 • Relevanta granskade publikationer
 • Viljan att genomföra fält. och arkiverbaserad forskning i Tanzania

Meriterande

 • Erfarenhet av att använda ett geografiskt informationssystem (GIS) i landskapsforskning
 • God erfarenhet av arbete inom en sektor som är relevant för positionen
 • Kunskap om östafrikansk arkeologi eller miljöhistoria, hållbar utveckling, och / eller kulturarvs- och landskapsplanering.
 • Kunskap om utvecklingsorganisationer som arbetar med landsbygdsutveckling och hållbarhet.
 • God kommunikationsförmåga i både tal och skrift engelska.
 • Kunskap om Kiswahili

Ansökningsförfarande
Ansökan märks med referens: UFV-PA 2018/4074
Fullständig ansökan omfattar:

 • Ett brev, högst två sidor som beskriver varför du är intresserad av den här tjänsten och varför du anser dig väl lämpad att genomföra beskrivna arbetsuppgifter.
 • En detaljerad CV med utbildning och annan relevant forskningsbakgrund, en publikationslista, andra meriter och tidigare arbetserfarenhet.
 • En 2-3 sidor lång (inklusive bilder om så önskas) forskningsplan (på engelska) för de kommande 3 åren med relevans för det postdoktorala projektets forskningsfrågor (Notera att den arkeologiska komponenten kommer att koordineras av professor Lane i samarbete med kollegor från Tanzania).
 • Två referensbrev från akademiska eller arbetsrelaterade referenspersoner - som skall skickas in separat från referenspersonen själv.

Aktuella kandidater kommer att kallas till intervju via Skype eller videolänk i början av januari 2019.

För mer information om Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, vänligen kontakta prefekt Susanne Carlsson, Susanne.carlsson@antiken.uu.se, phone +46-(0) 018-471 2086. För mer information om projektet, vänligen kontakta ARCC projektkoordinator, professor Paul Lane, paul.lane@arkeologi.uu.se, telefon + 46- (0) 018-471 2897. HR-generalist, Sofi Pahlin telefon + 46- (0) 018-471 1552

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning, månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4074
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-18

Tillbaka till lediga jobb