Uppsala universitet, Inst f farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Celler svarar på signaler från omgivningen, genom specifika receptorer för olika signalsubstanser. Detta leder till en intracellulär signaltransduktion, som reglerar uttryck av olika gener. Syftet med projektet är att öka förståelsen av hur celler svarar på kombinationer av flera olika signalsubstanser och hur dessa signaler integreras i en cellulär respons. Ökad förståelse för hur cellens signalssystem fungerar samt hur de styrs av olika ämnen som t ex hormoner och tillväxtfaktorer är viktigt för att kunna förstå hur cellen påverkas vid sjukdomar såsom t ex cancer. I projektet utnyttjas olika typer av cellmodeller. Både traditionella metoder för analyser av signaleringsaktivitet, t ex westernblot, immunohistokemi och immunoprecipitation, samt metodutveckling av nya molekylärbiologiska metoder kommer ingå i projektet.

Kvalifikationskrav:

Lämplig bakgrund är grundexamen från biomedicin, biologi, farmaceutisk vetenskap eller annan liknande utbildning (minst 240 hp) innefattande kurser i cellbiologi och molekylärbiologi eller motsvarande.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning inom cellbiologi och molekylärbiologi området. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

 För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer  http://regler.uu.se/.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ola Söderberg, tel 018-471 4529 e-post Ola.Soderberg@farmbio.uu.se och universitetslektor Johan Lennartsson, tel 018-471 50 53 e-post Johan.Lennartsson@farmbio.uu.se

För frågor runt anställningen administrativ samordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 6 januari 2019, UFV-PA 2018/4134.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4134
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2019-01-06

Tillbaka till lediga jobb