Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

En av vår tids största utmaningar är hur samhällets energibehov ska tillgodoses med fossilfria och förnybara energikällor, och omställningen kräver att teknik för förnybar energi utvecklas och implementeras. Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat våg-, vind-, tidvatten och vattenkraft. Inom ämnet elektriska maskiner bedrivs forskning både inom generatorer och inom motorer för elektrisk framdrift för till exempel elbilar. Permanentmagnetiserade elektriska maskiner har studerats vid avdelningen under många år.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: De permanentmagneter som används i vindkraftsgeneratorer och elbilar innehåller oftast sällsynta jordartsmetaller, som är en begränsad resurs med stor miljöpåverkan. Det pågår därför forskning vid bland annat Uppsala Universitet runt utvecklandet av nya material som kan användas som permanentmagneter. Detta doktorandprojekt kommer att fokusera på att modellera nya, icke-linjära permanentmagneter för användning i elektriska maskiner samt att studera hur en elektrisk maskin med icke-linjära permanentmagnetiska material beter sig. Arbetet har sin grund i teori för magnetism och magnetiska material. Arbetet kommer framförallt bedrivas med hjälp av FEM simuleringar och verifierande experiment. Projektet kommer att innefatta modellering, simuleringar och experiment.

Doktoranden kommer att bygga vidare på tidigare arbeten inom forskargruppen och kommer att utföra projektet i nära samarbete med handledare och andra medlemmar i gruppen. Projektet stöds av Vetenskapsrådet.

Mer information finns på http://www.teknat.uu.se och http://www.teknik.uu.se.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, teknisk fysik med materialvetenskap, maskinteknik, energisystem, teknisk fysik, teknisk fysik och elektroteknik eller motsvarande. Erfarenhet av modellering, FEM-simuleringar, stark motivation samt god förmåga till självständigt arbete är meriterande. Industrierfarenheter är också meriterande. Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska skickas in via länken nedan och ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sandra Eriksson, e-post sandra.eriksson@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2019, UFV-PA 2018/4106.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4106
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-11-19
Sista ansökningsdag 2019-01-07

Tillbaka till lediga jobb