Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker antik grekiska och latin, turkiska språk, indologi, swahili, kinesiska och många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern. Dessutom innefattar institutionen ämnena lingvistik och datorlingvistik.

Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20%, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.

 

Projektbeskrivning:
Doktorandprojektets huvudsakliga mål är att utveckla en korpusbaserad databas med historiska språkliga data (i det aktuella projektet rör det sig om tidigmoderna karaimiska bibelöversättningar och på sikt medelturkiska skriftliga dokument i allmänhet). För detta syfte ska projektet utveckla en mångsidig datamodell (ontologi) som kan användas inom den ”semantiska webben”. Dessutom ska projektet föreslå möjliga vägar att utveckla ny programvara och modulära programvarukomponenter.

”Den karaimiska bibeln” är ett projekt finansierat av European Research Council under Europeiska unionens ”Horizon 2020 research and innovation programme”. Som en integrerad del av detta ERC-projekt kommer doktorandprojektet att innebära nära samarbete med Jagellonska universitetet i Kraków. Doktorandprojektets definitiva utformning kommer att bestämmas i samråd med ansvariga för projektet.

 

Kvalifikationskrav:
Den sökande ska uppfylla fordringarna för magisterexamen (eller motsvarande) i datorlingvistik/språkteknologi eller i ett språkvetenskapligt eller datavetenskapligt ämne som ger en god grund för forskarstudier i datorlingvistik.

 

Ansökan skall innehålla:

  • Ett brev där den sökande kort beskriver sina forskningsintressen och motivation till doktorandstudier (maximalt en sida)
  • Ett CV innehållande (i) en beskrivning av den sökandes utbildning i datorlingvistik/lingvistik och andra relevanta områden inklusive en förteckning över avslutade kurser med datum och betyg, (ii) en förteckning över akademiska publikationer (om några), och (iii) arbetslivserfarenhet med relevans för akademisk forskning (maximalt fyra sidor)
  •  En kopia på den sökandes magisteruppsats/examensarbete (eller motsvarande)
  •  Ett preliminärt forskningsförslag som (i) formulerar en forskningsfråga inom projektets målbild enligt ovan, och (ii) beskriver metodologi och arbetsplan. Det faktiska avhandlingsprojektet för den sökande som antas bestäms i samråd med handledare och projektgruppen. (fyra sidor inklusive referenser)
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan kan författas på engelska eller svenska.

 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1–7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/ och http://www.sprakvet.uu.se/Forskning/Forskarutbildning.

 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

 

Lön: enligt lokalt avtal för doktorander och amanuenser.

Tillträde: 1 februari 2019 eller enligt överenskommelse

Anställningens omfattning: 100 %


Upplysningar om anställningen lämnas av:

Professor László Károly (Laszlo.Karoly@lingfil.uu.se), tel. 018 471 1089

Professor Joakim Nivre (Joakim.Nivre@lingfil.uu.se), tel. 018 471 7009

Studierektor för forskarutbildningen, Professor Christer Henriksén (Christer.Henriksen@lingfil.uu.se), tel. 018 471 6845

Fakultetens utbildningsledare Lars Hagborg (Lars.Hagborg@uadm.uu.se), tel. 018 471 1907 

Välkommen med din ansökan senast den 10 december 2018, UFV-PA 2018/3605.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2019 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3605
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-16
Sista ansökningsdag 2018-12-10

Tillbaka till lediga jobb