Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning utförs inom de tre övergripande domänerna Biokemi & Molekylär Cellbiologi, Genomik, och Mikrobiologi & Immunologi.

Helen Wangs grupp söker en mycket motiverad person med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet medicinsk biokemi med inriktning mot mikrobiologi vid Uppsala Universitet. Projektet inom forskarutbildningen fokuserar på att utforska de molekylära mekanismer som reglerar virulensplasmidkopieantalet i Yersinia.

Projektsammanfattning och arbetsuppgifter: Nyligen rapporterade vi en ny virulensstrategi i Yersinia pseudotuberculosis där denna patogen uppreglerar virulensplasmid kopiantalet vid infektion (Wang et al. Science 2016). I detta doktorandprojekt strävar vi efter att identifiera de bakomliggande molekylära mekanismer som reglerar plasmidkopieantalet i Yersinia. Det virulensplasmidkodade Typ III-Sekretionssystemet (T3SS) i Yersinia kommer att användas som en modell för att undersöka denna reglering.

Kvalifikationer: Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande, med fokus på cell- och molekylärbiologi, infektionsbiologi och / eller biokemi. Vi letar efter en kandidat med laboratorieerfarenhet inom cell- och molekylärbiologi med stark kunskap i mikrobiologi och värd-patogen interaktioner. Erfarenhet av bakteriella virulens- och utsöndringssystem är ett krav. Arbetskunskap i bioinformatik och statistik uppskattas mycket. Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs. Kandidatens personliga egenskaper så som samverkan och kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga kommer att beaktas. Kandidaten förväntas ta egna initiativ såväl som att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv och dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar: kontakta Dr. Helen Wang, helen.wang@imbim.uu.se, tel: 073 55 29 568.

Välkommen med din ansökan senast den 14 December 2018, UFV-PA 2018/4017.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4017
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-11-15
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb