Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

SciLifeLab (http://www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet är knutet till forskargruppen Läkemedelsformulering. Gruppens forskning syftar dels till att utveckla effektiva metoder som alternativ till djurförsök, dels att utifrån dessa metoder förstå hur läkemedel tas upp, sprids och ackumuleras i människokroppen. Vår vision är att utifrån denna kunskap bidra till att ta fram effektivare strategier för läkemedelsutveckling och administrering. Positionen är placerad i forskargrupp i farmaceutisk nanoteknologi hos Alexandra Teleki vilken är associerad vid Science for Life Laboratory.

Doktoranden kommer att arbeta inom området farmaceutisk nanoteknologi och materialvetenskap, med projektet “Hybrida läkemedelsformuleringar med nanopartiklar”. Det övergripande syftet med projektet är att utöka funktionaliteteten av lipid-baserade läkemedelsformuleringar genom att utveckla hybrida formuleringar baserade på nanopartiklar. Idag levereras små, svårlösliga läkemedelsmolekyler i lipid-baserade formuleringar som administreras oralt i kapslar. Dessa har dock begränsad funktionalitet och man kan inte styra läkemedelsfrisättningen från kapslarna i tarmen. Lipidformuleringar i fast tillstånd skulle vara lättare att hantera under produktion, och dessutom ha möjlighet för design av personliga läkemedelsformer genom 3D tillverkning. Vidare kan inkorporerade nanopartiklar i formuleringen bidra till ytterligare funktioner för t.ex. biosensorer, kontrollerad frisättning eller avbildning in vivo.

Projektet är tvärvetenskapligt och verkar vid gränssnittet för farmaci och materialvetenskap. Detta projekt kommer framförallt att undersöka emulsioner stabiliserade av partiklar som orala läkemedelsformuleringar som uppvisar de tidigare nämnda funktionaliteterna. Med hjälp av experimentalla metoder kommer doktoranden att skräddarsy nanopartiklarnas egenskaper för inkapsling av läkemedel, identifiera nyckelegenskaper som styr funktionaliteten av de nya formuleringarna och karakterisera deras prestanda vid oral administrering i relevant in vitro system, såsom lipolys för att simulera matsmältning och läkemedelsupptag i tarmen. Projektet förbinder sålunda nanopartikel syntes och metoder för läkemedelsformulering för design av multifunktionella orala beredningsformer.

Kvalifikationskrav: En lämplig bakgrund är en civilingenjörsexamen inom t ex kemiteknik eller materialvetenskap, apotekarexamen eller examen inom annat relevant område. God kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt. Erfarenhet av formuleringsteknologier, fast fas karakteriseringsmetoder, lipider eller cell-baserade in vitro system är meriterande. Doktoranden ska ägna sin tid primärt på sitt forskningsarbete. Andra uppgifter vid institutionen kan ingå i tjänsten, såsom undervisning och administration (max 20%).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i Universitetets regler och riktlinjer.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/.

Din ansökan bör innehålla:

  • CV
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (email och telefonnummer)
  • Personligt brev gällande lämplighet, intresse för positionen och forskningsintresse
  • Examensbevis
  • Kopia av magisteruppsats samt annan relevant dokumentation (t.ex. publikationer)

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser)

Tillträde: 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fem år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om tjänsten lämnas av: biträdande universitetslektor Alexandra Teleki, Alexandra.teleki@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 december 2018, UFV-PA 2018/4014.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4014
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-14
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb