Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Avdelningen för tillämpad kärnfysik bedriver forskning inom områdena kärndata, kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll, inkapsling av använt kärnbränsle, kärnkraftverkens framtida behov, neutrondiagnostik för fusionsreaktroer och interaktioner mellan högenergetiska joner och olika material (med tillämpningar från arkeologi och medicin till åldring av material i kärnreaktorer). Avdelningen för tillämpad kärnfysik erbjuder även utbildning och expertis inom instrumentering, numerisk modellering och datorsimulering av kärnreaktioner och interaktioner samt kärntekniska mättekniker. Fissionsgruppen fokuserar på mättekniker, instrumentering och analysmetoder för kärnkraftssektorn (fission), för användning i kärnbränslediagnostik och skyddsåtgärder samt i framtida reaktorkoncept. Vi utvecklar tekniker som använder olika strålningstyper för att undersöka nukleära material, t.ex. neutrontranmsiisionstomografi, gammaspektroskopi och -tomografi, och Tjerenkov-avbildning.

Projektbeskrivning: Sedan nyligen har ett gammaemissionstomografiskt instrument (GET) använts vid Haldenreaktorn för att studera hur kärnbränslematerial uppför sig under utbränningen. Denna teknik erbjuder ickeförstörande mätningar av radioisotopfördelningar i bränslet, vilket kan användas för studier av flera fenomen som påverkar bränslets prestanda, till exempel migrering av fissionsprodukter och parametrar som utbränning- och effektfördelningar, dimensionella förändringar i bränsle och bränslehöljen. Dessa undersökningar kan göras i nära anslutning till reaktorn i tid och rum, vilket har potential att minska kostader och förluster kopplade till att göra förstörande tester på bränsleprovet i hotcellaboratorium.

I detta projekt är visionen att förbättra GET-tekniken genom att möjliggöra förbättrad rumsupplösning, med målet att nå 100 μm. Detta kommer att kräva en ny instrumentdesign, optimerad för hög upplösning. Ett sådant instrument skulle kunna vara till stor hjälp i utvecklingsfasen av avancerade kärnbränslen, t.ex. för accident tolerant fuels (ATF), genom att erbjuda icke-förstörande, högupplösta bilder av testbränslen tätt efter deras bestrålning i en testreaktor.

Vår grupp förfogar över de nödvändiga infrastrukturerna för sådan instrumentutveckling, som ett strålningslaboratorium med en GET-prototyp och ett datorkluster för simulering av strålningstransport. Dessutom har vi access till ett befintligt GET-instrument genom vårt samarbete med Institutt för Energiteknikk (IFE) i Norge. Projektet är en del av ett samarbete finansierat av SSF och innefattar grupper på CTH, KTH och Uppsala Universitet så väl som parterns i kärntekniska indstrin.

Arbetsuppgifter: Den som anställs kommer delta i utvecklingen av nya detektor/kollimator-koncept för högupplöst gammaspektrometri. Detta innefattar konceptuell modellering och optimering med transportkoder som MCNP. Dessutom kommer ett instrument att framställas med deltagande i konstruktion, byggnation och utförande av experiment och dataanalys.

Kommunikation med projektmedlemmar är viktigt, och även med externa samarbetspartners, för att presentera den instrumentella kapactiet som vi åstadkommer samt för att nyttiggöra tekniken för bränsleutveckling inom Accident Tolerant Fuels (ATF).

Som postdoktor är din primära uppgift att utföra forskning inom forskningsfältet. Utöver det kan tjänsten innefatta en del undervisning och administration.

Krav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysik eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Meriterande färdigheter: Detta projekt innefattar flera olika fält, såsom effekter av strålning på kärnbränsle, strålningsdetektion och -simulering och tomografisk rekonstruktion. Det är viktigt att notera att den sökande inte måste ha alla färdigheter listade nedan. De listade färdigheterna och erfarenheterna vore dock till fördel för projektgruppens sammansättning.

 • Erfarenhet av strålningstransport-program some MCNP eller Geant.
 • God kännedom eller expertkunskaper om kärnbränsle. Kunskaper om fenomen som påverkar kärnbränle under drift värderas.
 • Erfarenhet inom praktisk laboationsverksamhet (ange typ och omfattning).
 • Erfarenhet av instrumentering från kärn- och partikel-fysik eller medicinsk bildteknik, strålningsdetektion och datainsamlingssystem.
 • Programmeringskunskaper i till exempel MATLAB, Python, FORTRAN, C eller C++.
 • Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Uppskatta en arbetsplats med hög diversitet och bidra till en god laganda.
 • Villighet att arbeta periodvis utomlands hos våra samarbetsparters.

Ansökan ska innehålla följande

 1. CV (max två sidor).
 2. En kopia av din doktorsexamen med tillhörande bilagor.
 3. Motivationsbrev (max 1 sida) som beskriver dina anledningar att söka tjänsten och varför du anser att du är en bra kandidat för tjänsten.
 4. Kontaktinformation till referenspersoner, till exempel din doktorandhandledare.
 5. Personliga omständigheter som påverkar värderingen av dina meriter kan anges i CV.
 6. Komplett publikationslista, inkluderande länk (DOI eller URL) till respektive artikel.
 7. Alla andra dokument som du vill att vi ska beakta.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Peter Andersson, peter.andersson@physics.uu.se, telefon +46 18 471 3042.

Välkommen med din ansökan senast den 25 november 2018, UFV-PA 2018/3583.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190101
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3583
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-11-25

Tillbaka till lediga jobb