Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Fyra eller flera postdoktorala forskartjänster i teoretisk fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, med start 2019-09-01 eller senare enligt överenskommelse.

De postdoktorala tjänsterna ingår i flera projekt och anslag finansierade av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Ragnar Söderbergs stiftelse. Sökande förväntas bedriva forskning i teoretisk fysik relaterad till kvantfältteori och strängteori. Forskningsområden av särskilt intresse inkluderar (men är inte begränsade till): supersymmetri, AdS/CFT, integrabilitet, spridningsamplituder, gravitationsvågor, kosmologi och strängfenomenologi.

Kvalifikationskrav: Innehavaren av en postdoktoral forskartjänst måste ha avlagt doktorsexamen i teoretisk fysik eller motsvarande. Doktorsexamen måste ha avlagts vid ansökningstidens utgång och högst tre år före samma datum. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Universitetet strävar efter en jämnare könsfördelning bland postdoktorala forskare. Kvinnliga sökande uppmuntras särskilt.

Ansökan ska innehålla ett försättsblad som anger sökandens forskningsområde, ett CV, en kort forskningsplan och en publikationslista. Sökanden bör ordna med två rekommendationsbrev skickade via e-post till postdoc.teorfys.uppsala@gmail.com (om rekommendationsbrev görs tillgängliga via AcademicJobsOnline behöver de inte skickas via e-post). Kontaktuppgifter till personerna som skriver rekommendationsbreven bör ingå i ansökan. Personliga omständigheter som kan vara relevanta vid utvärderingen, till exempel perioder med föräldraledighet, bör nämnas i CV.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

För mer information om tjänsten vänligen kontakta:

  • Agnese Bissi (agnese.bissi@physics.uu.se)
  • Ulf Danielsson (ulf.danielsson@physics.uu.se)
  • Guido Festuccia (guido.festuccia@physics.uu.se)
  • Henrik Johansson (henrik.johansson@physics.uu.se)
  • Joseph Minahan (joseph.minahan@physics.uu.se)
  • Oliver Schlotterer (oliver.schlotterer@aei.mpg.de)
  • Maxim Zabzine (maxim.zabzine@physics.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 2 december 2018, UFV-PA 2018/3719.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190901
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3719
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-12-02

Tillbaka till lediga jobb