Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är Uppsala universitets näst största institution, med över 400 anställda, fördelade på 11 avdelningar. Institutionen för fysik och astronomi ligger i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Websida: http://www.physics.uu.se.

Härmed utlyser Uppsala universitet en tjänst som doktorand i fysik på institutionen för fysik och astronomi. Studierna kommer vara med inriktning mot nukleära spridnings metoder för materialundersökning av främst väte i övergangsmetaller med preliminär start i Januari 2019. Forskningsarbetet kommer att bedrivas inom ett samarbetsprojekt emellan jonfysik- och materialfysikgruppen.

Jonfysikgruppen studerar hur joner med hög hastighet växelverkar i olika material på atomär och molekylär nivå. Forskningen består förutom fundamental fysik i tillämpningar av olika masspektrometriska analytiska metoder för avancerat materialforskning. Metoderna möjliggör en bestämning av koncentrationer och djupprofilering av atomer och molekyler med extremt hög noggrannhet för prover från många olika ämnesområden. En 5 MV tandemaccelerator, en 350 kV jonimplanter och en uppställning för lågenergi-jonspridning utgör den väsentliga experimentella infrastrukturen.

Avdelningen för materialfysik bedriver grundforskning inom områdena magnetism, väte i material samt mjuka material. Forskningen inom programmet genomgår för närvarande stark utveckling inom området magneto-optiska metamaterial, nyttjandet av neutronspridning, genom till exempel engagemang inom Forskarskolan i neutronspridning, samt nyttjandet av både optik och neutronspridning för forskning inom väte i metaller.

Doktoranden förväntas arbeta med ex- och in-situ karaktärisering av väte i olika enkristallina materialsystem. För detta ska en experimentell uppställning utvecklas som kan använda jonstrålar för att kunna uppmätta väteprofiler såväl som lokalisering av väte i kristallgittret i materialet. I följd ska resultat framtagen med denna uppställning och med komplementär utrustning såsom röntgen- och neutronspridning relateras till den exakta sammansättningen och strukturen av matricen för att få en bättre vild av fundamentala termodynamiska processer i lågdimensionala system.  

Kvalifikationskrav och villkor:

Kandidaten ska inneha en masterexamen I fysik/teknisk fysik eller motsvarande. Erfarenhet inom materialforskning med jonstrålar är gynnsam. Kandidaten ska kunna uppvisa god kommunikationsförmåga såväl som mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt utmärkta studiemeriter.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som kan avse undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på teknisk naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Uppsala Universitet har lokala riktlinjer rörande lönesättning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom denna kategori är män varför vi gärna ser kvinnliga sökande till anställningen.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-01-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Daniel Primetzhofer daniel.primetzhofer@physics.uu.se 018-417 3040 och Max Wolff max.wolff@physics.uu.se 018-471 3590

Välkommen med din ansökan senast den 25 november 2018, UFV-PA 2018/3880.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190101
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3880
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-05
Sista ansökningsdag 2018-11-25

Tillbaka till lediga jobb