Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 380 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid avdelningen för Elektricitetslära, Ångströmlaboratoriet.

En av vår tids största utmaningar är hur samhällets energibehov ska tillgodoses med fossilfria och förnybara energikällor, och omställningen kräver att teknik för förnybar energi utvecklas och implementeras. Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat våg-, vind-, tidvatten och vattenkraft. En effektiv metod för hålla nere kostnaderna för elektrisk utrustning som ska användas i större omfattning, så som i dessa projekt inom förnybar energiomvandling, är att tillämpa robotiserad produktionsteknik. Vid avdelningen för elektricitetslära bedrivs världsledande forskning med syftet att utveckla nya produktionsmetoder för sådana speciella elektriska maskiner.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Doktorandprojektet kommer att fokusera på att studera och utveckla nya och innovativa produktionsmetoder för de elektriska maskiner som utvecklats vid Avdelningen för elektricitetslära. Ett speciellt fokus är tillämpningar för kabellindade och Ferrit-magnetiserade maskiner, så som magnetmontering vid montage av den linjärgenerator som utvecklats inom forskargruppens vågenergiforskning. Här finns ett nära samarbete med företaget Seabased Industry AB. Även andra relaterade och liknande elektriska komponenter och maskiner, så som roterande maskiner för exempelvis marin strömkraft och vindkraft, kommer att studeras.

Projektet kommer att innefatta design, konstruktion, simuleringar, programmering, experiment och analys. Även utveckling och implementering av ny mätteknisk utrustning kommer att ingå. Konceptvalidering och utvärdering genom fullskaliga experiment kommer att vara prioriterat, liksom hög flexibilitet och adapativitet. Såväl specifika resultat för det studerade produktionsmomentet/användningsområdet, som utvärdering av generell tillämpbarhet kommer att ingå. Doktoranden kommer att bygga vidare på tidigare gjorda arbeten inom gruppen och kommer att utföra projektet i nära samarbete med handledare, referensgrupp och andra medlemmar i gruppen.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energisystem, teknisk fysik, teknisk fysik och elektroteknik eller motsvarande. Praktisk erfarenhet av experimentellt arbete, stark motivation samt god förmåga till självständigt arbete är meriterande. Industrierfarenheter är också meriterande. Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och svenska.

Villkor: Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra år heltidsstudier. Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Leijon, e-post: mats.leijon@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 november 2018, UFV-PA 2018/3802.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3802
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-10-30
Sista ansökningsdag 2018-11-12

Tillbaka till lediga jobb