Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Professor Lindblad-Tohs grupp befinner sig i en kreativ miljö som del av Uppsala universitets medicinska fakultet och inom SciLifeLab. Forskningens fokus ligger på att använda komparativ genomik för att förstå komplexa sjukdomar spännande från cancer till inflammatoriska sjukdomar och neurobiologi. För att uppnå detta använder vi oss av populationsdata och genomvida associationer tillsammans med olika omicsdata och traditionell genetik och biokemiska och funktionella analyser på hundmodellen, cellinjer och patientprover.

Vi söker innovativa och energiska personer som gärna jobbar som del av en grupp för att driva våra studier framåt på följande områden i) förbättra kvaliteten och annoteringen av hundens arvsmassa och som modell för human cancer och neurobiologi genom att generera nya funktionella data (inkl. RNA-Seq på vävnad och singelceller, ATAC-seq, ChiP-seq, Hi-C) och ii) dissekera funktionell konservering och konvergerande evolution och genomreglering m.h.a. nyligen genererade data från 200 däggdjur.

Arbetsuppgifter: Genomik och bioinformatic för att förbättra hundens genomsekvens och dissekera genreglering i människans och hundens arvsmassor. Du kommer jobba tillsammans med en grupp av forskare, postdocs och bioinformatiker i ett stort projekt för att förstå konservering och konvergerande evolutionens betydelse för genomreglering.

Ditt arbete kommer involvera att göra en bättre och mer annoterad hundgenom, detektion av konservering och accelererade regioner som indikerar selektion och konvergerande evolution mellan hundar och människor. Detta kommer innehålla datamining, integrering och tolkning av storskaliga fenotypfiler från både interna och externa GWAS och WGS experiment, samt analys av RNA-seq och funktionell genomik-data.

Du kommer också hjälpa till att planera och analysera stora funktionella assays. Du kommer reguljärt kommunicera med gruppledare och externa samarbetspartners, samt presentera dina resultat internt och externt. Viss undervisning kan ingå.

Kvalifikationskrav:

 • Doktorsexamen i genomik, matematik, bioinformatik, statistik eller relaterade områden.
 • Erfarenhet av dataanalys av genomik och andra biologiska data, dokumenterad genom publikationer.
 • Programmering på flera språk inklusive R.
 • Tidigare erfarenhet av data-mining och integration är starkt eftertraktad, inklusive visualisering och tolkning av komplexa dataset.
 • Erfarenhet av hög presterande datorcluster och arbete med humana genomik databaser (inklusive Ensembl, NCBI, UCSC, HapMap, GEO, ArrayExpress, 1000 genomes) uppskattas.
 • Innovativt och kreativt tänkande.
 • Måste kunna arbeta självständigt och som del av en grupp, samt organisera sitt arbete effektivt.
 • Kunna presentera på vetenskapliga konferenser.
 • Utmärkt engelska – både skriftligt och i tal.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast för en period av två år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Kerstin Lindblad-Toh, kerstin.lindblad-toh@imbim.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2018, UFV-PA 2018/3680.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3680
Facklig företrädare
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-10-26
Sista ansökningsdag 2018-11-14

Tillbaka till lediga jobb