Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter: Undervisning, handledning och examination i ämnet engelska inom lärarprogrammen. Förutom arbetet inom lärarprogrammen kan annan undervisning på grundnivå ingå. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör också att auskultera via besök på lärarstudenters praktikplatser samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen omfattar 10 % forskningstid.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen med en didaktisk inriktning från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, har gått igenom högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl.

Med pedagogisk skicklighet avses såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt god förmåga att handleda och examinera. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Förmåga att kunna undervisa samt korrigera studenternas texter på engelska är ett krav, liksom att den sökande har erfarenhet av att undervisa i engelska som främmande språk.

Bedömningsgrunder: Särskilt meriterande för denna anställning är att den sökande har genomgått lärarutbildning. Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet samt dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning i engelska. Erfarenhet av e-lärande, distansundervisning och blandade lärmiljöer (’blended learning’) kommer att tillmätas vikt. Väl vitsordade och dokumenterade kunskaper i ämnesdidaktik och språkmetodik är en merit, liksom erfarenhet av undervisning inom svensk grund- eller gymnasieskola. Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas särskilt. Den sökande förutsätts ha goda kunskaper i svenska.  

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Ansökan skall omfatta:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet.
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t. ex. samarbetsförmåga.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Startdatum: 2019-01-01.

Anställningsform: Universitetsadjunkt, tidsbegränsad. Anställningen avser perioden 01/01/2019 till 31/12/2019.

Sysselsättningsgrad: 100 %.

För ytterligare uppgifter ber vi er kontakta: studierektor för grund och avancerad nivå Christer Larsson 018-4711257, eller institutionens prefekt, Ashleigh Harris 018-4711263.

Välkommen med din ansökan senast den 9 november 2018, UFV-PA 2018/3643.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3643
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-09

Tillbaka till lediga jobb