Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Denna postdoktortjänst är del av ett multidisciplinärt forskningssamarbete mellan Centrum för bildanalys vid Avdelningen för visuell information och interaktion vid Institutionen för informationsteknologi och Enheten för Radiologi vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Vår forskning är inriktad på digital bildbehandling och analys samt människa-datorinteraktion med tillämpningar inom medicin.

Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard. Institutionen utbildar ungefär 4 000 studenter varje år, och omfattar omkring 30 forskargrupper. Vårt starka fokus på forskning har stort inflytande på grundutbildningen vid institutionen, som bygger vidare på aktiviteter inom IT som tog fart redan på mitten av 60-talet. För mer information, se: http://www.it.uu.se/.

Centrum för bildanalys har en lång tradition inom teoretisk och tillämpad forskning och forskarutbildning i digital bildbehandling och vetenskaplig visualisering. Fokus är inte bara på bildbehandling som sådan, men också på utveckling av bättre metoder, algoritmer och system för tillämpningar främst inom mikroskopi, medicinsk avbildning, och textigenkänning. För mer information, se http://www.cb.uu.se/.

Forskningsprojekt: Många hjärnskador och sjukdomar kan skada hjärnceller, vilket kan leda till förlust av nervceller och hjärnvolym. Även en liten förlust av nervceller kan ge svåra neurologiska och kognitiva symtom. Den ökande upplösningen i magnetresonansbilder (MR-bilder) inom neuroradiologi möjliggör detektion och kvantifiering av mycket små volymförändringar. Interaktiva verktyg för datorstödd analys är nödvändiga för detektion av små förändringar i den enorma mängd information som samlas in vid en typisk MR-undersökning.

Detta projekt kommer, i nära samarbete med neuroradiologer på Akademiska sjukhuset, att implementera och utveckla interaktiva metoder för detektion och kvantifiering i bildbehandling av MR-bilddata inom neuroradiologi. Metoderna kommer att baseras på vår expertis inom patient-specifik, djupinlärningsbaserad interaktiv bildsegmentering.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning i ovan beskrivna forskningsprojekt samt viss andel undervisning och institutionsuppgifter, dock max 20%.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i datoriserad bildbehandling, datavetenskap eller relaterade områden, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Dokumenterad erfarenhet från datoriserad bildbehandling, datavetenskap eller relaterade områden, företrädesvis med en bakgrund inom medicinsk bildbehandling och programmering. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativförmåga och självständighet är värdefulla. Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Meriterande: Erfarenhet av utveckling av användargränssnitt och goda kunskaper i talad och skriven svenska är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv med motivering till att vilja bli postdoktor inom detta projekt hos oss, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en lista över relevanta publikationer och övriga dokument (t.ex. förteckning över referenspersoner).

Rekryteringsmål: Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.  

För vidare upplysningar om tjänsten kontakta Professor Robin Strand, Robin.Strand@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2018, UFV-PA 2018/3466.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3466
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-11
Sista ansökningsdag 2019-02-06

Tillbaka till lediga jobb