Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

SciLifeLab (http://www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Projektbeskrivning: Tjänsten är knuten till forskargrupp Sellin vid Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi, Uppsala Universitet (http://www.imbim.uu.se/research-groups/infection-and-defence/sellin-mikael). Tjänsteinnehavaren kommer att delta i ett forskningsprojekt som syftar till att utröna hur sjukdomsalstrande tarmbakterier (framför allt Salmonella och Shigella-arter) och dessas värdceller interagerar under fysiologiska infektionsbetingelser. Ett starkt forskningsfokus i gruppen innefattar utvecklandet av så kallade organoidmodeller (primära miniatyrorgan) för att studera tarminfektionsprocessen. Organoider kan genereras från tarmstamceller utvunna från mus- eller patient-biopsier, och hållas levande i odlingmiljö under många månader. Det aktuella projektet syftar till att utveckla strategier för att manipulera tarmorganoiders cellsammansättning, samt studera effekterna av detta på bakterieinfektionsprocessen. Inom projektet kommer Tjänsteinnehavaren att ansvara för både experimentell metodutveckling och biologiska studier. Arbetet innefattar framför allt avancerat cell- och vävnadskulturarbete under sterila betingelser. 

Arbetsuppgifter: 100% postdoktorsforskare. Viss undervisning kan ingå.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i cellbiologi, infektionsbiologi eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig är ett formellt krav. Vidare letar vi efter en kandidat med en stark bakgrund i cellbiologi, både teoretiskt och praktiskt. Specifikt eftersöks kunskaper inom hantering och transfektion/transduktion av däggdjursceller, samt molekylär kloning med vektorer (plasmider). Erfarenhet av arbete med primära celler, hantering av säkerhetsklassade mikroorganismer, och/eller ljusmikroskopi ses som ytterligare meriter. Kandidaten förväntas ta egna initiativ och driva projektet självständigt, men även samverka med gruppens övriga medlemmar och våra externa samarbetspartners. Slutligen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ett relevant ämnesområde högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t ex föräldraledigheter) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökan, skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) CV, ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen, iii) publikationslista och/eller examensbevis/doktorsavhandling och iv) kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (tel och e-post).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Sellin, mikael.sellin@imbim.uu.se, 073 9135253.

Välkommen med din ansökan senast den 1 december 2018, UFV-PA 2018/2408.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2408
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-12-01

Tillbaka till lediga jobb